Aansprakelijk stellen gemeente

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? Bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud aan gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen of bouwwerken) of gemeentelijk handelen (schade aan uw voertuig, veroorzaakt door een gemeentelijke voertuig)? Dan kunt u de gemeente gratis aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. 

De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de schade direct een gevolg is van  niet of niet juist handelen door de gemeente. De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, ontvangt u een brief met een toelichting.

Voor uw aanvraag stuurt u de volgende gegevens naar de gemeente:

 • Ingevuld formulier aansprakelijkstelling;
 • Foto’s van de schade;
 • Foto’s van de schadelocatie en de schadeoorzaak. Bijvoorbeeld:
  - van het gat in de weg
  - van de losliggende stoeptegel.
 • Verklaring van het voorval. Bijvoorbeeld:
  - bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie
  - uw eigen beschrijving van de situatie rondom het ongeluk
  - getuigenverklaring.
 • Schadenota of schadeofferte.

U stelt de gemeente aansprakelijk door het invullen en versturen van het onderstaande formulier. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het formulier aansprakelijkstelling gemeente kunt u hier downloaden.