Bekendmakingen

Besluit van de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent het mandaatbesluit NL-alert

donderdag 14 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent het mandaatbesluit NL-alert

De burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

 

en

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente

 

gelet op:

 

  • titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • artikel 7, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's;

  • artikel 25, eerste lid, onder c van de Wet veiligheidsregio’s;

  • artikel 39, eerste lid, onder a van de Wet veiligheidsregio’s;

  • het Inzet- en Beleidskader NL-Alert Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • inzetprocedure NL-Alert binnen de Veiligheidsregio Twente.

Artikel 1  

Mandateert de bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert aan de functionaris Operationeel Leider, welke functie is omschreven in het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Twente.

Artikel 2  

De operationeel leider heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Hengelo, 11 februari 2019,

De burgemeester van Almelo,

………………………………..

De burgemeester van Borne,

……………………………….

De burgemeester van Dinkelland,

………………………………..

De burgemeester van Enschede,

………………………………..

De burgemeester van Haaksbergen,

………………………………..

De burgemeester van Hellendoorn,

………………………………..

De burgemeester van Hengelo,

………………………………..

De burgemeester van Hof van Twente,

………………………………..

De burgemeester van Losser,

………………………………..

De burgemeester van Oldenzaal,

………………………………..

De burgemeester van Rijssen-Holten,

………………………………..

De burgemeester van Tubbergen,

………………………………..

De burgemeester van Twenterand,

………………………………..

De burgemeester van Wierden,

………………………………..

en

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente,

dr. G.O. van Veldhuizen

………………………………..

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=2&cHash=2af14a3224cbfdebbce082792236f367