Bekendmakingen

Wijziging Regeling budgetbeheer Veiligheidsregio Twente

vrijdag 19 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenWijziging Regeling budgetbeheer Veiligheidsregio Twente

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente

 

Gelezen het voorstel van 8 februari 2019;

 

 

Besluit:

 

De Regeling budgetbeheer Veiligheidsregio Twente op de navolgende wijze te wijzigen:

 

Artikel 1  

 

Artikel 4, eerste lid wordt vervangen door:

Verplichtingen mogen worden aangegaan (met inachtneming van het geldende inkoopbeleid) nadat de budgethouder heeft geconstateerd dat ter zake een toereikend budget beschikbaar is. Verplichtingen die leiden tot een overschrijding zijn toegestaan mits ze voldoen aan het begrotingscriterium zoals vastgelegd in het Controleprotocol voor de accountantscontrole 2018 e.v.

 

Artikel 2  

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente op 27 maart 2019,

 

H.G.W. Meuleman

(secretaris)

 

 

S.W.J.G. Schelberg

(voorzitter)

 

 

Toelichting wijziging Regeling budgetbeheer

 

 

Was

Wordt

1

Artikel 4, lid 1

Verplichtingen mogen worden aangegaan (met inachtneming van het geldende inkoopbeleid) nadat de budgethouder heeft geconstateerd dat ter zake een toereikend budget beschikbaar is. Verplichtingen die leiden tot een overschrijding zijn toegestaan mits ze voldoen aan het begrotingscriterium zoals vastgelegd in het controleprotocol van de accountantscontrole 2012 e.v.

Artikel 4, lid 1

Verplichtingen mogen worden aangegaan (met inachtneming van het geldende inkoopbeleid) nadat de budgethouder heeft geconstateerd dat ter zake een toereikend budget beschikbaar is. Verplichtingen die leiden tot een overschrijding zijn toegestaan mits ze voldoen aan het begrotingscriterium zoals vastgelegd in het Controleprotocol voor de accountantscontrole 2018 e.v.

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=211&cHash=4537d9b07cb98aa99b22f2393b88bf5b