Bekendmakingen

Wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente en de Integrale Toelichting bij CAR-UWO

vrijdag 7 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenWijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente en de Integrale Toelichting bij CAR-UWO

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente en de Integrale Toelichting bij CAR-UWO

 

Artikel I  

 •  

 • A.

   

 

Artikel 1:2 lid 1 sub c van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende artikel 1:2 lid 1 sub c:

 

Artikel 1:2

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt niet als ambtenaar beschouwd:

  • c

   de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 

 • B.

   

 

Artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende artikel 10d:26 lid 2 en lid 3:

 

Artikel 10d:26

 • 2.

  Gedurende de eerste fase bedraagt de aanvullende uitkering:

  • a.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, tot een bedrag van € 4.375,= 10%;

  • b.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, vanaf € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 20%;

  • c.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, vanaf € 5.250,= 30%.

 • 3.

  Gedurende de tweede fase bedraagt de aanvullende uitkering:

  • a.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, van € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 10%;

  • b.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, van € 5.250,= tot een bedrag van € 6.560,= 20%;

  • c.

   voor ambtenaren, met de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, vanaf € 6.560,= 30%.

 

 • C.

   

 

Artikel 10d:31 lid 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende artikel 10d:31 lid 1:

 

Artikel 10d:31

 • 1.

  De na-wettelijke uitkering bij werkloosheid voor 36 uur of meer heeft de hoogte van de werkloosheiduitkering, als deze zou zijn voortgezet.

 

 • D.

   

 

Artikel 1:1 lid 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente aan te vullen met onderstaande artikel 1:1 lid 1 sub xx en sub yy :

 

Artikel 1:1

 • xx

  payroll werkgever / werknemer: de werkgever, die op basis van een overeenkomst met Veiligheidsregio Twente, welke niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van de Veiligheidsregio Twente arbeid te verrichten, waarbij de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van Veiligheidsregio Twente gerechtigd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

 • yy

  inlenersbeloning: de wettelijk verplichte beloningselementen benoemd in de cao van de payroll werkgever, die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met een payroll werknemer en corresponderen met de beloningselementen in de CAR-UWO van een ambtenaar in dienst van Veiligheidsregio Twente werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie.

 

 • E.

   

 

Na artikel 3:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente het navolgende nieuwe artikel 3:2a toe te voegen:

 

Artikel 3:2a

 • 1

  Veiligheidsregio Twente spreekt schriftelijk met de payroll werkgever af dat de totale beloning van de payrollwerknemer vanaf de eerste werkdag van de ter beschikkingstelling bij Veiligheidsregio Twente vergelijkbaar is met de totale beloning van de ambtenaar, die een gelijke of gelijkwaardige functie vervult onder dezelfde of vergelijkbare omstandigheden.

 • 2

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de totale beloning naast de wettelijk verplichte loonbestanddelen in de inlenersbeloning, in ieder geval verstaan:

  • a

   de beloningselementen van het IKB bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onderdeel b en 3:28 lid 2 onderdeel c; en

  • b

   de werkgeverspremie ouderdomspensioen (OP) / nabestaandenpensioen (NP) en arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP.

 • 3

  Als de gelijke of gelijkwaardige beloningselementen niet volledig onderdeel uitmaken van de totale beloning aan de payroll werknemer die een gelijke of gelijkwaardige functie vervult, dan spreekt het dagelijks bestuur schriftelijk met de payroll werkgever af dat de payroll werknemer een toelage ter compensatie ontvangt.

 • 4

  De toelage ter compensatie van de beloningselementen wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de payroll werknemer en is niet pensioengevend. De toelage is gelijk aan het verschil tussen:

  • a

   de hoogte van gelijke of gelijkwaardige beloningselementen in lid 2 onderdeel a die de payrollwerknemer per maand opbouwt of ontvangt, en

  • b

   de hoogte van de beloningselementen in lid 2 onderdeel a die een ambtenaar per maand opbouwt of ontvangt.

 • 5

  Als de payroll werknemer geen deelnemer is bij het ABP, dan spreekt het dagelijks bestuur schriftelijk met de payroll werkgever af dat de payroll werknemer vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwt volgens de Plus-regeling bij de STIPP vermeerderd met een toelage. De toelage ter compensatie van het verschil in pensioenopbouw met het ABP bedraagt 7% van het salaris. De hoogte van de toelage kan jaarlijks worden bijgesteld.

 • 6

  Het dagelijks bestuur verstrekt de payroll werkgever schriftelijk alle informatie en middelen, waaronder de Matrix flexibiliteit en zekerheid, die nodig zijn om de totale beloning en eventuele toelage correct vast te stellen. De payroll werkgever informeert vervolgens bij aanvang van de terbeschikkingstelling de payroll werknemer schriftelijk als de payroll werknemer een toelage krijgt uitbetaald. Het dagelijks bestuur vergewist dan bij de payroll werkgever of de payroll werknemer de correcte toelage ontvangt

 

 

 • F

   

 

Artikel 9b:22a lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:22a lid 2:

 

Artikel 9b:22a

 • 2

  De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt:

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

18

0,305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0,314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0,323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0,333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0,343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0,353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0,364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0,375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0,386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0,397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0,409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0,422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0,434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0,447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

 • G.

   

 

Artikel 9b:45a lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:45a lid 2:

 

Artikel 9b:45a

 • 2

  De leeftijdsafhankelijke bijdrage bedraagt:

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

18

0,305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0,314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0,323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0,333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0,343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0,353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0,364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0,375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0,386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0,397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0,409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0,422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0,434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0,447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

 • H

   

 

Artikel 9b:22a lid 2 van de Integrale Toelichting bij CAR-UWO te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:22a lid 2

 

[wijzigt de toelichting]

 

Artikel 9b:45a lid 2 van de Integrale Toelichting bij CAR-UWO te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:45a lid 2

 

[wijzigt de toelichting]

 

Artikel II  

 

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking, waarbij:

 • -

  De wijziging van de artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3 en 10d:31 AVT terugwerkt tot 1 juli 2018;

 • -

  De wijziging in artikel 3:2a AVT terugwerkt tot 1 oktober 2018;

 • -

  De wijziging de artikelen 9b:22a en 9b:45a AVT terugwerkt tot 1 januari 2018.

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018

De secretaris,

De voorzitter,

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=56&cHash=5f673fbd5f5f5efe1ffea63f7782c727