Bekendmakingen

Verlenen ondermandaat, Gemeenschappelijke Samenwerking Veiligheidsregio Twente

vrijdag 5 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerlenen ondermandaat, Gemeenschappelijke Samenwerking Veiligheidsregio Twente

Hierbij besluit ik, ing. S.J.M. Wevers MCDm, commandant Brandweer bij Veiligheidsregio Twente daartoe bevoegd:

  • Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 24 februari 2016;

  • Gelet op de bepalingen in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

het volgende besluit:

 

1. 'Het volgende ondermandaat toe te voegen aan het ondermandaatbesluit:

 

 

c14

Conform artikel 19:32 van de AVT:

De verklaring van de eed of belofte afnemen bij brandweervrijwilligers die niet aanwezig konden zijn bij de daarvoor georganiseerde bijeenkomsten.

Sectorhoofd Repressie

 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Enschede, 24 september 2018,

Ing. S. J. Wevers MCDm

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=93&cHash=7486b8bd454de476a47fd9e39e70416c