Crisisnoodopvang in Hof van Twente

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel vol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang van vluchtelingen. Hof van Twente vangt daarom vluchtelingen op in crisisnoodopvang.

Op dit moment worden er 28 vluchtelingen opgevangen in Sporthal de Reiger in Delden. Dit duurt in ieder geval tot 1 maart 2023. 

Van 1 december 2022 tot 1 april 2023 worden er 32 vluchtelingen opgevangen in het Aparthotel Delden.

Vanaf 1 maart 2023 bieden we aan maximaal 75 vluchtelingen onderdak in de voormalige locatie van basisschool De Welp in Markelo. 

Op deze pagina vindt u meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Om omwonenden van de opvanglocaties in onze gemeente te informeren, hebben er meerdere informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Hieronder vindt u de verslagen van die avonden.

Waarom is er crisisnoodopvang in Hof van Twente?

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd om te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Wat houdt crisisnoodopvang in Twente in?

Crisisnoodopvang is tijdelijke opvang om de problemen in Ter Apel op te lossen. Bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel moesten vluchtelingen afgelopen periode meerdere keren noodgedwongen buiten slapen, omdat er in de reguliere asielzoekerscentra niet genoeg plek was/is. Dat heeft meerdere oorzaken, bijvoorbeeld capaciteitsproblemen bij het IND, een hogere instroom van vluchtelingen dan verwacht en minder vluchtelingen die uitstromen door een tekort aan woningen. Met crisisnoodopvang verzorgen gemeenten in Twente extra plekken, tijdelijk totdat de problemen in de asielketen opgelost zijn.

Hoeveel plekken voor crisisnoodopvang in Twente zijn er?

De crisisnoodopvang in Twente is verdeeld over de Twentse gemeenten. De gemeenten organiseren de opvang en de Veiligheidsregio coördineert de opvang en plaatsing. Het gaat hierbij om sobere en tijdelijke opvanglocaties in hotels, chalets en leegstaande panden. De opdracht vanuit het Rijk was om in eerste instantie in Twente 225 plekken voor drie maanden te realiseren; later kwam daar een inspanningsverzoek bij van het verdubbelen van die 225 en verlenging tot eind van 2022. Inmiddels zijn de cijfers weer achterhaald en is er een andere verdeling gemaakt. Hof van Twente moet in 2023, voor zover nu bekend 130 asielzoekers opvangen. We kijken ook  naar mogelijkheden om het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers te vergroten, zoals de staatssecretaris en COA hebben verzocht via de provincies.
Het is de bedoeling dat in 2023 alle crisisnoodopvanglocaties worden gesloten en er alleen nog noodopvanglocaties zijn en reguliere azc’s.

Er is een wet in voorbereiding die gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen. Deze wet ligt nu voor in de Eerste en Tweede Kamer.  

Tot wanneer blijven de vluchtelingen?

  • De opvang in de Reiger is tot 1 maart 2023. 
  • De opvang in het Aparthotel is tot 1 april 2023.
  • De opvang in het voormalige pand van Basisschool de Welp is vanaf 1 maart 2023, voor de duur van 2 jaar. 

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente Hof van Twente?

In sporthal de Reiger in Delden worden op dit moment 28 vluchtelingen opgevangen. Dat is voor deze locatie het maximale aantal. In het Aparthotel bieden we onderdak aan maximaal 32 vluchtelingen. Vanaf 1 maart respectievelijk 1 april 2023 verhuizen deze mensen naar de voormalige locatie van basisschool De Welp in Markelo. Bij de Welp bieden we vanaf 1 maart 2023 opvang voor maximaal 75 vluchtelingen.

Komen er in de toekomst meer vluchtelingen in de gemeente Hof van Twente?

Dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen. De situatie is iedere dag anders. Het kabinet is bezig met een plan voor de langere termijn. We informeren u zo goed en tijdig mogelijk.

Komen er ook Oekraïners op deze locaties?

Nee, er worden op deze locatie geen Oekraïners opgevangen.

Komen er ook statushouders op deze locaties?

Nee, er worden geen statushouders opgevangen op deze locaties. Zij hebben de procedure al doorlopen en hebben een verblijfsvergunning gekregen. Daarom komen ze in aanmerking voor reguliere huisvesting.

Wat doet de gemeente om deze mensen bezig te houden?

Er zijn dagelijks woonbegeleiders aanwezig. Daarnaast hebben we contact met verschillende organisaties die ons hierbij ondersteunen zoals Vluchtelingenwerk en Humanitas.

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Wij vangen de vluchtelingen die hier niet meer terecht kunnen tijdelijk op. Daarna kunnen ze doorstromen naar een ander opvangcentrum.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Veiligheid is een prioriteit. In sporthal De Reiger is een locatiemanager en er zijn twee woonbegeleiders. Daarnaast zijn er 24 uur per dag twee beveiligers aanwezig en zijn er camera’s. Ook blijven we in contact met de politie. 

Waar kan ik terecht als er overlast is?

We doen er alles aan om overlast te voorkomen. Ervaart u toch overlast? Neem dan voor de Reiger en het Aparthotel contact op met locatiemanager Orshina Haddad via: o.haddad@hofvantwente.nl.

De contactgegevens van de locatiemanager van de voormalige Basisschool de Welp volgen later.

Kan ik hulp aanbieden?

We kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u iets doen? Laat het dan weten door een mail te sturen naar g.te.brinkhof@hofvantwente.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.  

Hoe gaat het in Twente met het huisvesten van statushouders? 

Antwoord: momenteel verblijven in Nederland meer dan 15.000 statushouders in de opvanglocaties van het COA. Zij houden daarbij plekken bezet van nieuwe asielzoekers die Nederland binnenkomen. Gemeenten in Twente moeten bij elkaar in 2022 1040 statushouders huisvesten. Daarnaast is gevraagd of gemeenten, daar waar het kan, ook al een deel van de taakstelling 2023 zouden kunnen realiseren in 2022. 

Wat doet de Veiligheidsregio Twente op het gebied van statushouders? 

Antwoord: elke gemeente heeft zijn eigen toegewezen aantal statushouders. De Veiligheidsregio Twente inventariseert hoe het gaat met het huisvesten van statushouders en of er tussentijdse oplossingen nodig zijn om de aantallen die nodig zijn te behalen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u een andere vraag over de opvang bij de Reiger of het Aparthotel? Neem dan contact op met locatiemanager Orshina Haddad (mailadres: o.haddad@hofvantwente.nl). 

Betreft het een algemene vraag? Neem dan contact op met projectleider Gerda te Brinkhof (g.te.brinkhof@hofvantwente.nl, telefoonnummer: 06 40 53 74 85).

Heeft u speelgoed liggen waar uw kinderen niet meer mee spelen? Wilt u zich aanmelden als taalmaatje? Of wilt u als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld om een middag een activiteit te organiseren? Alle hulp is welkom.

Neem contact op met locatiemanager Orshina (o.haddad@hofvantwente.nl) voor de locaties de Reiger en Aparthotel. Voor Basisschool de Welp in Markelo kunt u contact opnemen met Gerda te Brinkhof (g.te.brinkhof@hofvantwente.nl, telefoonnummer: 06 40 53 74 85).