Goed idee?

Hebt u een goed idee waarmee u de zorg, uw woonomgeving of de samenleving kunt verbeteren? Een idee waarvan u zegt: daar kunnen anderen ook iets aan hebben? Wij horen het graag! Een van onze speerpunten is samen met onze betrokken inwoners en ondernemers te werken aan een prettig, veilig en financieel gezond Hof van Twente. Daarom willen we graag van u weten hoe het beter kan. Samen bekijken we hoe u uw idee concreet kunt maken en of er ook andere instanties zijn die u kunnen helpen uw idee uit te werken. 

Aan de slag

Als u aan de slag wilt met een idee, denk dan alvast na over de volgende aandachtspunten: 

  • Formuleer uw idee zo concreet mogelijk. Denk hierbij aan de 3 W's:
  • Wat wilt u doen?
  • Wie heeft er baat bij?
  • Waarom wilt u dat?
  • Wat doet en kunt u zelf om uw idee te realiseren?
  • Heeft u al anderen bij uw plan betrokken?
  • Wordt uw idee ondersteund door anderen?
  • Wat verwacht u van de gemeente?

Neem contact op

Een idee wordt pas concreet door met anderen van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom om uw idee aan ons voor te leggen. U kunt op twee manieren contact met ons opnemen: telefonisch (0547-858585) of per e-mail (info@hofvantwente.nl).