Hofjaarverslag 2014

Voorwoord

Als burgemeester is het mijn taak om bestuur en inwoners met elkaar te verbinden. Dat gebeurt op een heleboel manieren, zowel door burgers als door het bestuur en onze ambtenaren. Die verbinding komt steeds vaker tot uitdrukking in de vele samenwerkingsverbanden tussen u als inwoners en ons als bestuur. Ook zijn er vele samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en andere instellingen, allemaal met hetzelfde doel: Hof van Twente nog mooier en leefbaarder maken. Een mooi voorbeeld van afgelopen jaar is de intensieve samenwerking met onze veiligheidspartners. En met succes: samen hebben we Hof van Twente aantoonbaar veiliger gemaakt. Ik ben blij met alle vormen van samenwerking, en vooral als die ontstaan op uw initiatief. Want tenslotte maken we samen de gemeente tot wat die is.
 
Naast samenwerken vind ik het belangrijk om met regelmaat te laten zien wat wij als gemeente allemaal doen. Dat ziet u natuurlijk op allerlei manieren: als u een openbare raadsvergadering bezoekt, onze buitendienstmedewerkers aan het werk ziet, als u via de gemeente uw paspoort moet verlengen, zorg en ondersteuning aanvraagt, of onze website bezoekt.

Om u goed te informeren over wat de gemeente allemaal doet, hebben we het jaar 2014 samengevat in dit digitale jaarverslag. Hierin hebben wij enkele belangrijke en in het oog springende gebeurtenissen van afgelopen jaar voor u op een rij gezet. Uiteraard kunnen we in dit overzicht niet volledig zijn, maar het geeft wel een overzicht van wat er in 2014 allemaal is gedaan.

Met dit jaarverslag willen we ons werk aan u verantwoorden. We hopen ook dat we u hiermee kunnen inspireren. Hebt u een goed idee dat onze economie, duurzaamheid of zorg voor elkaar kan verbeteren? Een idee waarvan u zegt: daar kunnen anderen ook iets aan hebben? Wij horen het graag! Neem contact met ons op of maak gebruik van het spreekrecht voor burgers tijdens een raadsvergadering. Zo maken we samen de verbinding. Wij zijn er tenslotte voor u!

Ik wens u veel inspiratie toe met dit jaarverslag.

Ellen Nauta

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/hofjaarverslag-2014.html