Klachten en bezwaar

Wilt u een klacht indienen of bezwaar maken? Hieronder leest u de mogelijkheden.

Klachten

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Hof van Twente? Laat het de gemeente weten. Dat kan door een klacht in te dienen. U kunt een klacht indienen over het optreden van een medewerker of bestuurder.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan schriftelijk bezwaar.

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Te late beslissing van de gemeente

Handelt de gemeente uw vraag of bezwaar te laat af? Dan heeft u soms recht op een vergoeding.

Mediation of bemiddeling

De gemeente vindt het belangrijk dat geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg worden opgelost en niet langs de juridische weg. Heeft u een klacht dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek zodat u de klacht kunt toelichten. Ook bij een bezwaar neemt de gemeente contact met u op. Soms is mediation of een bemiddelingsgesprek een mogelijkheid.