Klachten en bezwaar

Wilt u bezwaar maken of heeft u een klacht? Laat het de gemeente weten.

Klachten

Bent u niet tevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u een brief schrijven met uw bezwaren. Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Te late beslissing van de gemeente

Heeft de gemeente uw vraag of bezwaar te laat afgehandeld? Dan heeft u recht op een vergoeding.

Mediation of bemiddeling

Als u een klacht heeft, zal de gemeente u uitnodigen voor een gesprek zodat u de klacht kunt toelichten. Ook bij een bezwaar zal de gemeente contact met u opnemen. Samen wordt dan nagegaan of een gesprek een mogelijkheid is in plaats van een juridische procedure. In dat geval is mediation of een bemiddelingsgesprek een mogelijkheid.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar.html