Bezwaar maken

Bent u het als burger, bedrijf of instelling niet eens met een beslissing (beschikking) van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U dient uw bezwaar in bij het College van Burgemeester en Wethouders. U moet dit schriftelijk doen, en altijd binnen zes weken na de datum die op de beslissingsbrief staat. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt uiterlijk binnen 18 weken, na indiening van het bezwaarschrift, een beslissing.

Bezwaarschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift zowel digitaal als schriftelijk indienen.

  • Met een DigiD inlogcode kunt u een online bezwaarschrift indienen via een digitaal formulier.
  • Een bezwaarschrift schriftelijk indienen gaat door het te versturen naar: gemeente Hof van Twente, t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 54, 7470 AB te Goor of naar info@hofvantwente.nl

In uw bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  1. Naam, adres en handtekening.
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  3. Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht.
  4. De reden van bezwaar.

Reactie op uw bezwaar

Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie geeft een advies over het bezwaar aan de bestuursorganen (raad, college en burgemeester) waarna deze een besluit nemen. De commissie bezwaarschriften bestaat uit twee kamers: Ruimtelijke zaken en Burgerzaken.

Er is een onafhankelijke commissie bezwaarschriften gevormd.

In beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u hiertegen
in beroep
gaan bij de rechter.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen?

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen? 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar/bezwaar-maken.html