Spoorweglawaai

Rijdende treinen produceren geluid en trillingen, dit kan als hinderlijk worden ervaren. De gemeente is geen bevoegd gezag voor het stellen van normen of het bepalen van het aantal treinen over de spoorlijn die door Hof van Twente voert. Klachten over spoorweglawaai moeten daarom bij Prorail worden ingediend. Via de website van Prorail kunt u zien hoe u een klacht kunt indienen.

De gemeente is graag op de hoogte van uw klacht

Gemeente Hof van Twente ontvangt graag een afschrift van uw klacht. Wij verzamelen klachten en brengen deze eveneens onder de aandacht van de spoorbeheerder.
U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0547 – 85 85 85 of per mail via info@hofvantwente.nl  

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar/spoorweglawaai.html