Lezerspanel

Onze brieven te moeilijk? Laat het ons weten!

Krijgt u wel eens een brief van de gemeente die u niet goed begrijpt? Of vindt u dat die brief wel wat eenvoudiger kan? Laat het ons dan weten. Stuur de brief aan lezerspanel@hofvantwente.nl. We leggen uw brief dan voor aan het lezerspanel. Het lezerspanel is een groep inwoners die ons gaat helpen om de brieven zo te schrijven dat ze direct duidelijk zijn. U krijgt altijd een reactie van ons op uw inzending. 

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving

Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid te ingewikkeld. Dat zorgt ervoor dat mensen niet altijd goed begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Daardoor kunnen ze niet volop meedoen in onze samenleving. Ook weten mensen niet altijd hoe ze gebruik kunnen maken van de diensten van de overheid. Weten ze niet wat hun rechten en plichten zijn. Dat willen we niet en daarom gaan we daar wat aan doen.  

Landelijke campagne Direct Duidelijk

Gemeente Hof van Twente sluit aan bij de landelijke campagne Direct Duidelijk. Het doel van deze campagne is dat Nederlandse overheidsorganisaties er voortaan voor zorgen dat ze duidelijke taal gebruiken. Dat betekent dat ze ervoor zorgen dat hun lezers:

  1. begrijpen wat er in de tekst wordt bedoeld;
  2. begrijpen wat een tekst betekent voor hun eigen situatie, en wat ze dus kunnen of moeten doen;
  3. de tekst prettig leesbaar vinden. 

Hoe u ons kunt helpen

Wanneer u een brief van de gemeente heeft ontvangen die volgens u wel wat duidelijker of eenvoudiger kan, dan vragen we u om deze brief naar ons toe te sturen. Als u wilt kunt u  aangeven wat u niet begrijpt of wat u vindt dat anders kan. Maar u mag de brief ook zonder begeleidende tekst sturen. Vermeldt u op de brief dat deze bestemd is voor het lezerspanel. 

De brief kunt u mailen aan lezerspanel@hofvantwente.nl of afgeven bij de receptie van de gemeente. Opsturen per post mag natuurlijk ook. Stuurt u de brief dan aan: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Oproep burgemeester Nauta

Klik voor de oproep van burgemeester Nauta
Klik op bovenstaande afbeelding voor de oproep van burgemeester Nauta!

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/lezerspanel.html