Melding gladheidsbestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor gladheidbestrijding op gemeentelijke wegen. Hierbij wordt het gladheidsbestrijdingsplan uitgevoerd. In principe worden alleen de hoofdroutes gestrooid. In deze hoofdroutes worden zorgcentra, gemeentelijke gebouwen, winkelcentra, kerken en scholen meegenomen.

Bij extreme gladheid (bijvoorbeeld veel sneeuw of ijzel) en/of langdurige gladheid wordt ook de gladheid op de tweede routes wordt bestreden.

Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755.

Klik hier voor een overzicht van de strooiroutes en hier voor meer informatie over gladheid.

Een melding over gladheid op gemeentelijke wegen en fietspaden doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. De gemeente toetst of de hoofdroutes voldoende zijn gestrooid. Wanneer onvoldoende is gestrooid wordt de strooiroute opnieuw gereden.