Melding speelvoorziening

De gemeente heeft haar onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen geregeld in een speelruimteplan. Ook het terrein met afbakening behoort tot de speelvoorziening. Bestaande speelvoorzieningen worden zo goed mogelijk in stand gehouden. Het huidige beleid laat niet toe dat speeltoestellen vernieuwd of in aantal uitgebreid worden.

Een schademelding van een toestel, een veiligheidsmelding als gevolg van (uitblijven) van onderhoud aan een van de toestellen of ondergrond of schade aan de valondergrond van de speelvoorziening kunt u bij de gemeente melden. Uw melding kunt u online doorgeven via het digitale formulier of via telefoonnummer 0547 – 858585.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte/melding-speelvoorziening.html