Melding straatmeubilair

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het straatmeubilair langs gemeentelijke wegen en het openbaar groen. Denk hierbij aan:

 • banken
 • bewegwijzering
 • verkeersborden
 • afvalbakken
 • paaltjes

Een melding doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Provincie Overijssel is beheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

Kapotte banken aan de gemeentelijke wegen en in openbaar groen kunt u bij ons melden. 

Kapotte en vermiste bewegwijzering kunt u melden. Denk hierbij aan: 

 • straatnaamborden
 • buurtschapsnaamborden
 • huisnummers op palen in het buitengebied
 • blauw-witte bewegwijzering naar openbare gebouwen
 • bruin-witte toeristische bewegwijzering

De gemeente Hof van Twente en Gildebor zorgen iedere dag voor een schone en veilige leefomgeving. Zij werken iedere dag aan het onderhoud van het openbaar groen, wegen en het straatmeubilair. Onze medewerkers zien steeds vaker dat straatmeubilair wordt vernield of gestolen. We willen onze gemeente graag mooi en veilig houden. Daarom doen we een oproep aan u om daaraan mee te doen.

Ontvreemden van straat en buurtschapsnaamborden.

Regelmatig worden straatnaamborden ontvreemd. Natuurlijk doet de gemeente in zo’n situatie aangifte bij de politie en onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen wij ook uw medewerking. We doen dat om de volgende redenen:

 • Kosten:

Bij het stelen van straatnaamborden is meestal geen dader bekend. Gildebor, die deze schades repareert, kan de kosten dan niet verhalen. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet betalen. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.

 • Risico’s voor de verkeersveiligheid:

Wanneer een verkeersbord kapot is, betekent dit dat deze tijdelijk geen of minder waarschuwend effect kan vervullen aan de openbare weg of bij belangrijke kruispunten. Hierdoor wordt de betreffende weg of het kruispunt minder veilig. Datzelfde geldt wanneer een verkeersbord wordt weggehaald.

De gemeente Hof van Twente en Gildebor zorgen iedere dag voor een schone en veilige leefomgeving. Zij werken iedere dag aan het onderhoud van het openbaar groen, wegen en het straatmeubilair. Onze medewerkers zien steeds vaker dat straatmeubilair wordt vernield of gestolen. We willen onze gemeente graag mooi en veilig houden. Daarom doen we een oproep aan u om daaraan mee te doen.

Ontvreemden van verkeersborden.

Regelmatig worden verkeersborden ontvreemd. Natuurlijk doet de gemeente in zo’n situatie aangifte bij de politie en onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen wij ook uw medewerking. We doen dat om de volgende redenen:

 • Kosten:

Bij het stelen van straatnaamborden is meestal geen dader bekend. Gildebor, die deze schades repareert, kan de kosten dan niet verhalen. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet betalen. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.

 • Risico’s voor de verkeersveiligheid:

Wanneer een verkeersbord kapot is, betekent dit dat deze tijdelijk geen of minder waarschuwend effect kan vervullen aan de openbare weg of bij belangrijke kruispunten. Hierdoor wordt de betreffende weg of het kruispunt minder veilig. Datzelfde geldt wanneer een verkeersbord wordt weggehaald.

Kapotte en vermiste verkeersborden kunt u melden via 'digitaal melden'. 

De gemeente onderhoudt en leegt de afvalbakken op kwaliteitsniveau C. Dit houdt in dat de afvalbak nagenoeg vol is. Een kapotte of vermiste afvalbak kunt u melden. 

Kapotte en vermiste paaltjes kunt u melden. Er wordt dan bekeken of het paaltje vervangen of weggehaald wordt.