Melding verkeer

De gemeente draagt zorg voor een verkeersveilige inrichting van de wegen die de gemeente in beheer en onderhoud heeft. Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N346, N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755.

Meldingen over verkeersonveiligheid, parkeeroverlast en te hard rijden op gemeentelijke wegen doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Verkeersonveiligheid

Indien er in een bepaalde straat sprake is van een onveilige verkeerssituatie kunt u dat melden. De gemeente zal een melding betreffende een verkeersonveilige situatie beoordelen. Onveilige situaties worden afhankelijk van de ernst en de beschikbaarheid van financiële middelen verbeterd of opgelost.

Parkeeroverlast

Onder parkeeroverlast wordt onder andere verstaan: hinderlijk parkeren, zodanig dat uitritten worden geblokkeerd, het blokkeren van de doorgang in een straat of het belemmeren van in- of uitrijden van parkeerplaatsen en parkeren in openbaar groen. De Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) is bevoegd om bij parkeerexcessen te handhaven. Een melding van hinderlijk parkeren doet u bij de gemeente.

Te hard rijden

De rol van de gemeente is het vaststellen van de maximum snelheid op wegen (30  en 50km/u binnen de bebouwde kom en 60 en 80km/u buiten de bebouwde kom) waarvan de gemeente wegbeheerder is. Daarbij is de gemeente er voor verantwoordelijk dat de inrichting van deze wegen conform deze maximale snelheden is.

De politie is verantwoordelijk voor handhaving van maximum snelheden. Een melding met betrekking tot te hard rijden doet u bij de politie via 0900 – 8844.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte/melding-verkeer.html