ABZ Diervoeding trekt zienswijze PlanMooiMarkelo in

13 februari 2017 11:49

Naar aanleiding van constructief overleg met de gemeente over het verschil van inzicht over de bestemmingsplanwijziging, trekt ABZ Diervoeding de zienswijze in en ziet af van de mogelijkheid om verder in beroep te gaan.

In een brief aan de gemeenteraad onderstreept ABZ Diervoeding dat PlanMooiMarkelo een goed voorbeeld is van hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan een centrumontwikkeling. Zij geeft de bewoners daarvoor een groot compliment. Zij benadrukt in deze brief dat ABZ Diervoeding beslist niet tegen de herontwikkeling van de locatie van de voormalige kaasfabriek Coberco is. Integendeel, ABZ is steeds een voorstander geweest van een goede herontwikkeling van deze locatie, waarbij de belangen van het centrum van Markelo en de fabriek van ABZ Diervoeding beide tot hun recht komen.

ABZ Diervoeding heeft in de zienswijze die zij vorig jaar heeft ingediend, haar zorg geuit tegen het herbestemmen van het terrein. ABZ wil met de bedrijfsvoering in de toekomst kunnen blijven inspelen op de vraag naar hun producten en de installaties en kunnen aanpassen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving. Hierover is de afgelopen weken constructief overleg gevoerd met de gemeente, wat heeft geleid tot overeenstemming. Op de nieuwe centrumbestemming wordt de mogelijkheid voor ‘logies’ uitgesloten. Wethouder Scholten hierover: “Dit staat de ontwikkelingen voor PlanMooiMarkelo niet in de weg. Gezien de gevoeligheid van deze locatie is dit geen onlogische aanpassing. Er zijn genoeg andere locaties in het centrum van Markelo waar dit eventueel wel zou kunnen als daar gegadigden voor zijn.” De wethouder is blij dat met deze kleine aanpassing de zienswijze van ABZ Diervoeding van tafel is.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 14 februari aanstaande over het ontwerpbestemmingsplan. De vergaderstukken hiervoor staan op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.hofvantwente.nl.

ABZ Diervoeding Markelo. Bron: Maarkels Nieuws

ABZ Diervoeding Markelo. Bron: Maarkels Nieuws

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/02/artikel/abz-diervoeding-trekt-zienswijze-planmooimarkelo-in-2899.html