Informatiemiddag werkzaamheden riolering haven Goor

20 maart 2017 12:05

Op maandag 27 maart 2017 is er een informatiemiddag over de verbetering van het rioolstelsel in de haven in Goor.  Bij de haven is sprake van structurele wateroverlast. Verbetering van het rioolstelsel is noodzakelijk om te voldoen aan de minimale eisen voor afwatering. Het rioolstelsel in de haven is complex omdat het beheer en onderhoud door verschillende partijen wordt uitgevoerd. Het systeem is daardoor ook zeer kwetsbaar bij calamiteiten.

Werkzaamheden

Door het scheiden van het vuilwatersysteem en het hemelwatersysteem wordt de eerste druk weggenomen op het rioolstelsel van Goor. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met Eternit en Brinkstransport (Wibbelink). Het afgekoppelde hemelwater wordt door een overstort afgevoerd in het Twentekanaal.

Met de verbetermaatregelen wordt er ook een duurzamer  watersysteem aangelegd, omdat schoon hemelwater in het gebied blijft en niet naar de waterzuivering wordt afgevoerd.

Informatiemiddag

Op maandag 27 maart vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur bent u welkom op het gemeentehuis in Goor, aan de Höfte 7. In de hal hangen de ontwerpen van de werkzaamheden. De betrokken medewerkers van de gemeente zijn hierbij ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Ontwerp ter inzage

Als u op maandag 27 maart niet in de gelegenheid bent om langs te komen, dan kunt u het ontwerp vanaf dinsdag 28 maart tot en met donderdag 13 april inzien op het gemeentehuis. Het ontwerp ligt ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Albert Smit op het e-mailadres a.smit@hofvantwente.nl, of per telefoon op 05474-857299.

Haven Goor (Bron: Nederland-in-beeld.nl)

Bron foto: Nederland-in-beeld.nl

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/03/artikel/informatiemiddag-werkzaamheden-riolering-haven-goor-2923.html