Gemeente faciliteert initiatieven buitengebied met het ‘veegplan’

12 april 2017 08:59

Het buitengebied is volop in beweging! Er spelen veel ontwikkelingen en inwoners nemen volop  initiatieven. Gemeente Hof van Twente is graag uw partner bij de ontwikkeling van uw plan. Wij ondersteunen u graag en kijken hoe wij uw idee mogelijk kunnen maken. Eén van de manieren waarop de gemeente dat wil doen is het ‘veegplan’ voor het buitengebied. Plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan Buitengebied kunnen in dit veegplan worden opgenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ en daarvoor één bestemmingsplanprocedure te doorlopen wordt tijd en geld voor de initiatiefnemers bespaard.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is geregeld hoe de grond mag worden gebruikt en bebouwd. Binnen een agrarische bestemming mag de grond bijvoorbeeld worden gebruikt en (deels) bebouwd voor een agrarisch bedrijf. Voor sommige plannen is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen.

Welke plannen komen in aanmerking voor het veegplan Buitengebied?

Kleinschalige initiatieven in het buitengebied zijn geschikt voor deelname aan een veegplan. Een agrarisch bedrijf dat stopt is een goed voorbeeld. Door een wijziging van het bestemmingsplan kunnen het erf en de gebouwen worden gebruikt voor wonen en/of een nieuw bedrijf. Een ander voorbeeld is de uitbreiding van de bouwmogelijkheden van een woning of een agrarisch bedrijf.

Er zijn plannen die we niet mee kunnen nemen in het veegplan. Dit zijn plannen met een grote ruimtelijke impact of plannen die niet voldoen aan ons beleid. Op onze website (www.hofvantwente.nl/veegplan) is een opsomming van kleinschalige én grootschalige verzoeken opgenomen. Aan de hand van deze voorbeelden kunt u nagaan of uw plan eventueel meegenomen kan worden in het veegplan. Ook voor kleinschalige plannen binnen de bebouwde kom  zal dit jaar een veegplan worden gestart. U kunt ons natuurlijk altijd even bellen of een mail sturen voor meer informatie.  

Wilt u meeliften met het veegplan Buitengebied? 

U kunt zich tot en met 1 juni 2017 via onze website www.hofvantwente.nl/veegplan aanmelden voor deelname. Wij informeren u vervolgens of uw plan mee kan in het veegplan. Het is mogelijk dat u nader(e) onderzoek(en) of informatie moet  aanleveren. Wij streven er naar om in het najaar van 2017 de procedure te starten.

Draagvlak in de buurt

Als uw plan meegenomen kan worden in het veegplan, dan vragen wij u uw buurt van uw initiatief op de hoogte te stellen.

Kosten 

De kosten voor deelname aan het veegplan bedragen € 2.000,-. (normaal € 6.000,-- à € 7.000,-- exclusief onderzoekskosten). Het kan noodzakelijk zijn dat u extra haalbaarheidsonderzoeken doet en/of een landschapsplan laat maken.  Deze meerkosten zijn voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor eventuele planschadevergoedingen. Hiervoor sluiten wij met u voorafgaand aan de procedure een exploitatie- en planschadeovereenkomst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maarten Nieboer of Jeroen Overbeek van het team Ruimtelijk Domein, telefoon 0547 – 858585.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/04/artikel/gemeente-faciliteert-initiatieven-buitengebied-met-het-veegplan-2940.html