Vernieuwd milieupark bij Bruins en Kwast geopend

21 april 2017 15:31

Op donderdagmiddag 20 april 2017 is het vernieuwde Milieupark Hof van Twente bij Bruins en Kwast in Goor geopend. Nadat gastheer Hans Langkamp van Bruins en Kwast iedereen welkom had geheten, waren er toespraken van Bert van der Veen van Twente Milieu en wethouder Harry Scholten. De wethouder is trots op het nieuwe milieupark: “Bruins en Kwast is een mooi bedrijf, waar we al een aantal jaren prettig mee samenwerken. Mede door die samenwerking, ook met Twente Milieu, is hier een modern milieupark gerealiseerd!” Na de toespraken ging het gezelschap naar buiten, waar wethouder Scholten als openingshandeling op de fiets het eerste vuil naar Bruins en Kwast bracht. 

Werkwijze milieupark gewijzigd

Met de heropening is ook de werkwijze op het milieupark gewijzigd:

  • Het afval dat u brengt, wordt gewogen. Dat gebeurt bij het betreden en het verlaten van het Milieupark, op de nieuwe weegbruggen. Het gewicht dat u heeft achtergelaten, rekent u af. Een deel van de afvalstromen kan gratis gebracht worden. Op www.hofvantwente.nl/afval kunt u lezen welke afvalstromen u gratis kunt brengen. Voor de overige stromen betaalt u € 1,50 per 10 kilo.
  • Vanaf nu kunt u alleen de nieuwe Milieupas gebruiken. U hebt deze pas in juli 2016 ontvangen. Mocht u deze kwijtgeraakt zijn, dan kunt u contact opnemen met het serviceteam van afdeling Publiekszaken van de gemeente, telefoonnummer 0547 – 858585.
  • Vanaf nu kunt u alleen nog afrekenen met de pinpas of contactloos betalen. Dat zorgt voor minder administratieve handelingen.
  • U kunt vaker terecht op het Milieupark. Vanaf nu is het Milieupark geopend op:
    - Woensdagmiddag van 12.30 - 16.30 uur
    - Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
    - Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Diftar

Gemeente Hof van Twente heeft per 1 januari 2017 het Diftarsysteem ingevoerd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Een systeem waarbij de inwoners worden beloond als zij hun afval goed scheiden. De gemeenteraad heeft bewust gekozen voor dit systeem, omdat dit het milieu het minst belast. Het leidende principe van Diftar is: ‘de vervuiler betaalt’.

Inmiddels is het systeem voor de huis-aan-huisinzameling aangepast en is ook de afvalstoffenheffing aangepast op Diftar. Met de heropening van het milieupark bij Bruins en Kwast wordt het Diftar-principe nu ook hier toegepast.

Meer weten over diftar? Kijk op www.hofvantwente.nl/afval

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/04/artikel/vernieuwd-milieupark-bij-bruins-en-kwast-geopend-2945.html