College legt ontwerp omgevingsvergunning realisatie Zonnepark Waterlanden ter inzage

11 mei 2017 11:39

Vanaf donderdag 11 mei ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark Waterlanden zes weken ter inzage. In die periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Nadat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen moet het college eventuele zienswijzen afwegen en de gemeenteraad vragen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Als de gemeenteraad deze verklaring heeft afgegeven kan het college de definitieve omgevingsvergunning afgeven en kan het zonnepark gerealiseerd worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2017 hierover een besluit.

Achtergrond

Waterlanden is in Hof van Twente de eerste locatie waar zonne-energie in het vrije veld zal worden opgewekt. Dat gebeurt op grond die in het bezit is van de gemeente. Daarmee geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie. Het totale terrein Waterlanden is 14 hectare groot. Hiervan wordt 9 hectare gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. De resterende grond blijft een groene buffer tussen het park en de aangrenzende woningen.

3d impressie zonnepark Waterlanden

3d impressie zonnepark Waterlanden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/05/artikel/college-legt-ontwerp-omgevingsvergunning-realisatie-zonnepark-waterlanden-ter-inzage-2965.html