Koninklijke onderscheiding voor dhr. D. Hegeman

13 juni 2017 11:46

Toespraak burgemeester H.A.M. Nauta-van Moorsel op vrijdag 9 juni 2017, brandweerkazerne Markelo

Beste brandweerlieden, familieleden en korpsleiding,

Dank jullie wel dat ik vanavond weer in jullie midden mag zijn bij de jaarlijkse korpsavond. Een avond om terug te blikken op het afgelopen jaar met verschillende uitrukken, een avond om vooruit te kijken naar wat komen gaat en vooral een avond om ook informeel bijeen te zijn. Mét veel van jullie partners. Partners die jullie, zodra de pieper gaat, met de piepers op tafel laten zitten. Partners die jullie overdag, ’s avonds maar ook ’s nachts achterlaten met de vraag wat is er aan de hand, hoe lang zou het deze keer duren, is het gevaarlijk? Partners die voor jullie klaar staan, stuk voor stuk trots op jullie zijn voor de inzet die jullie leveren.

In mijn nieuwjaarstoespraak op 5 januari sprak ik mijn dank uit aan onze mannen en vrouwen van politie en brandweer, die het afgelopen jaar weer voor onze samenleving klaar hebben gestaan en dat diegenen die stoer denken te zijn door hulpverleners te belagen, nooit gemeengoed mogen worden. Omdat het niet normaal is en ontoelaatbaar blijft. Een spontaan applaus van alle receptiegasten voor onze politie- en brandweermensen, was daarop de reactie. Dat applaus was ook voor jullie en daarom noem ik het hier nog even.

Er is grote waardering voor jullie belangrijke en waardevolle bijdrage aan een veilige leefomgeving. Het afgelopen jaar zijn jullie weer diverse keren uitgerukt voor grote en kleine branden, ongevallen en andere calamiteiten. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie je ook het komende jaar onverminderd blijven inzetten voor de hulpverlening en veiligheid in Markelo, in Hof van Twente en waar nodig in de regio Twente.

Eén van jullie heeft al een wat rustiger jaar achter de rug. Geen verstoring van de nachtrust vanwege de pieper of anderszins.

Dinant Hegeman, mag ik jou naast mij uitnodigen?

Dinant, na bijna 29 jaar heb je vorig jaar je pieper ingeleverd. …

Even terug naar het jaar 1987. Je werkte in die tijd bij Dollekamp Elektro in Markelo en had je werkgebied voornamelijk in Markelo en de directe omgeving. Hierdoor was je ook overdag veelvuldig inzetbaar voor het Markelose brandweerkorps. Bijkomend voordeel van je technische kennis en kunde was ook dat jij je hebt ontfermd over portofoons, pages en diverse andere middelen die toch ook regelmatig gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Kleine reparaties waren aan jou goed toevertrouwd.

Gedurende je brandweercarriere heb je de nodige trainingen en cursussen gevolgd met de bijbehorende bevorderingen tot gevolg. Van aspirant brandwacht naar brandwacht I, brandwacht II en uiteindelijk Hoofdbrandwacht. Daarnaast heb je je bekwaamd tot oefenleider en instructeur. Jouw kwaliteit bij het opzetten van oefeningen was vooral dat iedereen tijdens zo’n oefening aan bod kwam. Alle specialismen waren nodig voor het goed uitvoeren van de oefening.

En als de pieper ging, stond je er ook. Niet alleen voor uitrukken in Markelo; ook als bij één van de omliggende korpsen een piketdienst overgenomen moest worden, gaf jij je daarvoor op. Met een enthousiaste inzet heb jij bijna 30 jaar je bijdrage geleverd aan de brandbestrijding, brandveiligheid en hulpverlening in en om Markelo.

Dinant, de waardering voor jouw brandweerinzet gedurende 29 jaar is groot. Waardering van je collega’s, van de inwoners van onze mooie gemeente, van het college van B&W en de gemeenteraad. Maar ook waardering van Zijne Majesteit de Koning voor jouw trouwe brandweerdienst.

Zijne Majesteit de Koning heeft jou, Dinant Hegeman, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat en namens de Koning speld ik je graag de versierselen op.

Beste mensen, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. In verband met verplichtingen elders in onze mooie gemeente, kan ik niet het hele programma bijwonen. Ik wens jullie een fijne avond en veel succes met al jullie brandweeractiviteiten.

Koninklijke onderscheiding voor de heer D. Hegeman. Bron foto: Maarkels Nieuws

Bron foto: Maarkels Nieuws

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/06/artikel/koninklijke-onderscheiding-voor-dhr-d-hegeman-2994.html