Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt!

13 juni 2017 16:03

Deze week start gemeente Hof van Twente met een campagne om (financiële) regelingen voor mensen met een laag inkomen onder de aandacht te brengen. Deze regelingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat chronisch zieken als dat nodig is, ondersteund worden bij het betalen van hun ziektekostenverzekering en kinderen uit een gezin met een laag inkomen toch kunnen sporten of mee kunnen op schoolreisje.

Wethouder Pieter van Zwanenburg licht toe: “Vanuit het minimabeleid zijn er verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen voor bijvoorbeeld sport, educatie en cultuur. Dat gaat om volwassenen én kinderen. We zien dat veel mensen die dit zo goed kunnen gebruiken, hier niet van op de hoogte zijn. Daar willen we met hulp van onze inwoners door deze campagne verandering in brengen.”

Naast mensen met een laag inkomen, is de campagne ook gericht op de mensen die dicht om deze groep heen staan zoals buren, leerkrachten, ouders van klasgenoten en sportcoaches, maar ook kerkelijk werkers, huisartsen en andere hulpverleners. Zij signaleren vaak wat er nodig is en kunnen helpen om dat bespreekbaar te maken.

Het doel van de campagne is om de drempel te verlagen om contact op te nemen met de gemeente. Van Zwanenburg benadrukt het belang van open communicatie: “We vormen met elkaar de gemeente Hof van Twente, we zorgen met elkaar voor mensen die dat nodig hebben. Gebruik maken van de regelingen die daarvoor gemaakt zijn, is niets om je voor te schamen. Daar willen we het graag met elkaar over kunnen hebben. Daarom hebben we onder andere een laagdrempelige animatievideo ontwikkeld.”

De campagne start op 19 juni en loopt tot 14 juli. Ook een poster ophangen of op een andere manier meewerken aan deze campagne? Meer informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/laaginkomen.

Laag inkomen? Er kan meer dan je denkt!

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/06/artikel/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt-2996.html