Besluit over locatie Kindcentrum Markelo na de zomervakantie

26 juli 2017 16:11

Het besluit over de keuze voor een bouwlocatie voor het Kindcentrum Markelo duurt langer dan gepland. Op 20 juli 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel. De gesprekken zijn nog niet afgerond en  worden na de zomervakantie voortgezet. 

Op 8 en 9 juni jongstleden hebben twee informatie-avonden plaatsgevonden. Tijdens die avonden heeft het college een toelichting gegeven op de keuze voor de voorkeurslocatie voor de bouw van het Kindcentrum. Toen is uitgelegd dat een gesprek met de provincie meer helderheid zou moeten geven over de locatiekeuze. 

Zodra de gesprekken zijn afgerond worden de inwoners van Markelo geïnformeerd over de verdere procedure.

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/07/artikel/besluit-over-locatie-kindcentrum-markelo-na-de-zomervakantie-3041.html