Nieuwe aanpak verkeersvisie Goor vanuit samenwerking

28 juli 2017 15:31

Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente hebben de handen constructief ineen geslagen. Gezamenlijk gaan de partijen kijken naar de totale verkeersvisie van Goor, waar de Molenstraat onderdeel van is. Het procesvoorstel wordt op 19 september in de gemeenteraad besproken.

De partnerpartijen hebben als gezamenlijk doel om de verkeersstructuur van Goor zo optimaal en veilig mogelijk in te richten en te gebruiken. De eerste stap is het gezamenlijk kiezen van een onafhankelijke procesbegeleider en een extern verkeersbureau. Dit levert een belangrijke bijdrage aan gelijkwaardigheid tussen de drie partners en uiteindelijk aan een goede en breed gedragen oplossing.

De onafhankelijke procesbegeleider neemt namens de drie partijen het voortouw in dit traject. Zodra deze persoon geselecteerd is bekijkt hij/zij welke groepen en bewoners op welke wijze nader betrokken moeten worden in het afwegingsproces. Als belangrijk onderdeel van het traject wordt samen met de partners, onder leiding van de procesbegeleider, de onderzoeksvraag voor het verkeersbureau geformuleerd. Het is de bedoeling om in augustus procesbegeleider te kiezen en in september het verkeersbureau op basis van het dan voorliggende plan van aanpak. Het resultaat van het nadere onderzoek zal naar verwachting eind van dit jaar beschikbaar zijn.

Gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/07/artikel/nieuwe-aanpak-verkeersvisie-goor-vanuit-samenwerking-3043.html