Oud papier inzameling Delden

28 juli 2017 14:50

In Delden wordt door verschillende verenigingen oud papier ingezameld. Zij doen dit op dinsdagavonden en werken hiervoor samen met een vrachtwagen van Suez. De leden van de verenigingen pakken het oud papier op en werpen dit in de vrachtwagens. Dit werkt erg goed. Er wordt veel papier ingezameld waarvan de verenigingen dan weer profiteren.

Nu blijkt het dat er in Delden steeds vaker papier wordt aangeboden in blauwe minicontainers. Deze containers worden echter niet door de gemeente Hof van Twente verstrekt en vallen niet onder onze verantwoording.

Voor de verenigingen is dit erg lastig. De vrachtwagens die gebruikt worden hebben geen systeem waarmee deze containers opgetild kunnen worden. Natuurlijk is het mogelijk om een andere vrachtwagen te gaan gebruiken, maar dit brengt extra kosten met zich mee. Bovendien heeft een vrachtwagen met een systeem om minicontainers op te tillen en te legen als nadeel dat deze veel lastiger is te beladen met de hand. De beladers moeten verder van de vrachtwagen af staan om het papier erin te gooien, met een grotere kans dat het papier niet in de vrachtwagen komt maar op straat valt.

De minicontainers die nu aangeboden worden, moeten door 2 mensen van de verenigingen opgetild worden en in de vrachtwagen geleegd worden. Minicontainers met oud papier zijn vaak erg zwaar en moeilijk te tillen. Dit is geen wenselijke situatie. De verenigingen vragen u dan ook om geen gebruik te maken van dergelijke containers. Er zijn ook al mensen die zich verwond hebben aan de containers bij het optillen en dat willen we graag voorkomen.

Wij vragen u daarom vriendelijk om uw oud papier niet meer aan te bieden in minicontainers. Als verenigingen een probleem hebben met het legen kan het voorkomen dat zij een melding op uw container plakken met het verzoek om deze niet meer te gebruiken.

Wilt u het oud papier in hanteerbare dozen of bundels aanbieden op de inzameldag? Dan kunnen de leden van de verenigingen dit beter hanteren. Al vast heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/07/artikel/oud-papier-inzameling-delden-3042.html