Afsluiting noordelijke en zuidelijke verbindingslus N346 en N741 bij Delden 18 september tot en met 17 november 2017

28 augustus 2017 15:44

6 september inloopbijeenkomst in Delden. Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente.

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente organiseren op woensdag 6 september een inloopavond over de werkzaamheden aan de provinciale wegen N346 en N741 (verbindingslussen) in Delden. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur de inloopavond bezoeken in Café restaurant ’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Delden (gemeente Hof van Twente). Medewerkers van de provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en omleidingen en om vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente werken op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen en fietspaden en voeren onderhoudswerkzaamheden uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N741 Delden–Bornerbroek. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud aan de hoofdrijbaan, fietspaden en de bovenzijde van het Molenesviaduct N741/Europalaan. Tevens wordt de T-aansluiting zuidelijke verbindingslus tussen N346 en N741 omgebouwd tot een rotonde. Op deze rotonde krijgt de Molenstraat een aansluiting. De bestaande ontsluiting op de Europalaan over het viaduct wordt een fiets- en voetpad. Met de werkzaamheden wordt een onderdeel gerealiseerd van het project Stadsrand uit het Pact van Twickel. De werkzaamheden bestaan uit:

  • het maaien en opruimen van bermen;
  • het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
  • het verleggen van kabels en leidingen;
  • het vervangen van asfaltlagen;
  • het verrichten van reparaties aan het dek van het viaduct;
  • het herinrichten van rijbanen en de aanleg van een fietspad/voetpad op het viaduct;
  • het vervangen van bestrating en bermverharding;
  • het aanpassen van bewegwijzering en openbare verlichting;
  • het instellen van een adviessnelheid van 60 km/uur tussen de bestaande rotonde Langestraat en de nieuwe rotonde Molenstraat;
  • het aanbrengen van belijning en markeringen.

Fasering

De periode van de werkzaamheden is van maandag 18 september 07.00 uur tot en met vrijdag 17 november 18.00 uur. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd om de omvang van de afsluiting van wegen en overlast zo beperkt mogelijk te houden. Per fase worden verschillende wegen afgesloten en opengesteld.

In fase 1 worden werkzaamheden aan het Molenesviaduct uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Europalaan (tussen noordelijke en zuidelijke verbindingslus) afgesloten. In deze fase blijven de noordelijke en zuidelijke verbindingslus en de Molenstraat opengesteld voor verkeer. De duur van de werkzaamheden is negen weken.

In fase 2 worden werkzaamheden nabij de zuidelijke verbindingslus uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de zuidelijke verbindingslus, Europalaan (tussen noordelijke verbindingslus en Langestraat) en de Molenstraat (tussen noordelijke verbindingslus en Muldersweg) afgesloten. In deze fase blijft de noordelijke verbindingslus opengesteld voor verkeer. De duur van de werkzaamheden is vier weken.

In fase 3 worden werkzaamheden nabij de aansluiting van de noordelijke lus op de N741 uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden Europalaan tussen Rijssenseweg (Ambt Delden) en Langestraat (Delden) en de noordelijke en zuidelijke verbindingslussen afgesloten. In deze fase blijft de Molenstraat opengesteld voor verkeer. De duur van de werkzaamheden is een week.

De startdatum van fase 2 en 3 wordt tijdens de inloopbijeenkomst bekend gemaakt. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen daardoor uitlopen.

Omleiding

Bij afsluiting van de noordelijke en/of zuidelijke verbindingslus wordt het verkeer tussen de N741 en N346 omgeleid via Langenhorsterweg (Ambt Delden) en Langestraat (Delden). De stad Delden is bereikbaar vanuit Goor via de Langestraat en vanuit Hengelo via de Hengelosestraat. Het verkeer nabij het werkvak wordt geregeld door borden en de inzet van verkeersregelaars. Aanwonenden blijven bereikbaar. De wegomleidingen worden met borden aangegeven en zijn te vinden op www.bereikbaar.overijssel.nl.

Openbaar vervoer

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt buslijn 66 van Syntus (Neede- Delden-Bornerbroek–Almelo-Oldenzaal, en in omgekeerde richting) omgeleid via de Langenhorstweg (Ambt Delden) en Langestraat (Delden). De bushalte Camping Westerholt komt in die periode tijdelijk te vervallen. Kijk op www.twents.nl voor meer informatie over de omleiding en plan uw reis op www.9292.nl

Studiefase noordelijke verbindingslus tussen N346 en N741

Op verzoek van de Stuurgroep Pact van Twickel voert de provincie een onderzoek uit naar het verwijderen van de noordelijke verbindingslus tussen N741 en N346. Het afslaande verkeer van de N346 wordt in dat geval over de zuidelijke verbindingslus geleid. Dit is volgens het Pact van Twickel in het belang van het landschap in dit gebied. De verbindingslus vormt een grote verstoring in de Deldener Esch. Deze studie is naar verwachting eind 2017 gereed. Als het verwijderen een haalbare optie lijkt, legt de provincie dit voornemen in 2018 ter visie.

 

 

Wegwerkzaamehden rond Delden van 18 september t/m 17 november 2017

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/08/artikel/afsluiting-noordelijke-en-zuidelijke-verbindingslus-n346-en-n741-bij-delden-18-september-tot-en-met.html