Verkeershinder Enterbroekweg-Oomsdijk van 18 september tot en met 30 september 2017

08 september 2017 08:41

Werkzaamheden

De firma Tempelman zal voor de gemeente Hof van Twente de afwatering verbeteren aan de rijbaan van de Enterbroekweg en de Oomsdijk. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Opnemen en afvoeren van de verharding;
  • Profileren rijbaan;
  • Plaatsen extra afwatering;
  • Aanbrengen nieuwe verharding in rijbaan en afwateringsgoten;
  • Afwerken bermen en inritten.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de hoofdrijbaan van de Oomsdijk en de kruising met de Enterbroekweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De kruising wordt als laatste aangepakt zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt en aanwonenden zolang mogelijk bereikbaar blijven.

Wanneer de kruising Enterbroekweg met de Oomsdijk wordt afgesloten worden aanwonenden geïnformeerd. Er zal dan een omleidingsroute worden ingesteld.

De uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden maar we proberen de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Eventuele aanpassingen en of uitstel van de werkzaamheden worden gepubliceerd op onze website www.hofvantwente.nl

werkzaamheden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/09/artikel/verkeershinder-enterbroekweg-oomsdijk-van-18-september-tot-en-met-30-september-2017-3086.html