6 tot 10 november: werkzaamheden aan de Holterweg in Markelo

11 oktober 2017 17:22

Afsluiting Holterweg en Zonneweg. Inloopmoment op 19 oktober a.s

Gemeente Hof van Twente is van plan om de Holterweg in Markelo, het deel gelegen tussen de rotonde bij de Larenseweg en de Tolweg, te voorzien van nieuwe asfaltverharding. Dit deel van de Holterweg en de Zonneweg worden daarom afgesloten. Er worden omleidingsroutes ingesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 6 november tot en met 10 november.

Door eerdere rioleringswerkzaamheden is de totale staat van de rijbaan verslechterd. Daarom is onderhoud aan dit deel van de weg noodzakelijk. 

Als gevolg van de (eerdere) rioleringswerkzaamheden aan de Holterweg, is onderhoud aan het wegdek noodzakelijk. Wegenbouw Lansink zal de werkzaamheden uitvoeren. 

Het bestaande asfalt zal worden verwijderd. Daar waar de rioleringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden wordt een nieuwe, goede constructieopbouw van de weg gemaakt. De totale rijbaan krijgt daarna een nieuwe laag asfaltverharding. De drempel ter hoogte van het uitrit tankstation de Kroon zal op dezelfde plek terug komen en zal worden uitgevoerd in asfaltverharding.
 

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 6 november tot en met 10 november.
 

Overlast en omleidingen

De weg wordt, tijdens de uitvoeringsperiode, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. 

De werkzaamheden zullen niet alleen voor de aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, onvermijdelijk enige overlast geven. Wij verzoeken u  rekening te houden met extra reistijd als gevolg van de omleidingsroutes. Daarmee voorkomt u overlast voor de aanwonenden en draagt u bij aan een veilige werkomgeving voor de medewerkers van de aannemer.

Wij verzoeken ook de inwoners van de omliggende kernen:Goor, Stokkum, Diepenheim en het buitengebied rekening te houden met de wegafsluiting en de omleidingsroutes te volgen volgens de tekening.
 

Afsluiting Zonneweg

Naast de wegafsluiting van de Holterweg wordt ook de Zonneweg afgesloten. Fietsers (schoolgaande jeugd), direct aanwonenden van de Zonneweg en hulpdiensten mogen de fysieke aflsluiting wel passeren. 

Verkeersregelaars regelen hierbij het verkeer en het mogen passeren van  de fysiek afslluiting.
 

Inloopmoment

Wij beseffen dat de afsluiting van de Holterweg en de Zonneweg een behoorlijke impact heeft.  Daarom organiseren wij een mogelijkheid om u te informeren en vragen te stellen tijdens een inloopmoment. Dit inloopmoment wordt gehouden op donderdag 19 oktober van  18:30u tot 20:30u bij restaurant “ De Tasca”, Holterweg 20 in Markelo.  Er staat uiteraard koffie,  thee en iets lekkers voor u klaar.
 

Wegenbouw Lansink

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is;

Wegenbouw Lansink uit Saasveld. 

Namens dit bedrijf zal de heer Jan Silderhuis de contactpersoon zijn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 074 349 47 66. Zodra Wegenbouw Lansink begint met de werkzaamheden stellen zij de direct aanwonenden op de hoogte van bereikbaarheid, afsluiting en omleiding en hoe wordt omgegaan met het ophalen van huisvuil.
 

Contact gegevens Hof van Twente

U kunt ons uiteraard ook benaderen wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden. Onze dagelijks toezichthouder, dhr. Peter ten Cate, is goed op de hoogte van alle werkzaamheden. Hij is bereikbaar op ons algemene telefoonnummer: 0547 85  85 85.

U kunt ook contact opnemen met de heer Arjan Staman. Hij is eveneens bereikbaar via het algemene telefoonnummer. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/10/artikel/6-tot-10-november-werkzaamheden-aan-de-holterweg-in-markelo-3107.html