Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

06 december 2017 11:19

Over het spoor in Twente worden gevaarlijke stoffen vervoerd. U kunt daarbij denken aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. De kans dat er een incident gebeurt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is klein. Maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten wat u het beste kunt doen bij een incident.

De eerste 15 minuten

Wanneer er sprake is van een incident met een trein dan wordt de meldkamer (112) geïnformeerd door omstanders, of door de meldkamer van de spoorbeheerder. Daarna rijden hulpdiensten naar het incident. Dit duurt maximaal 15 minuten. Deze eerste 15 minuten zijn omstanders dus op zichzelf aangewezen. Het is dan belangrijk dat u weet wat u wel of juist niet moet doen. Maar hoe herkent u een gevaarlijke situatie op het spoor? En hoe weet u dan wat u het beste kunt doen? Is het bijvoorbeeld beter om te vluchten, of om te schuilen?

Campagne ‘Hoe spoort het’

Om te leren hoe u een gevaarlijke situatie op het spoor kunt herkennen en wat u dan het beste kunt doen, heeft de Veiligheidsregio Twente samen met de Twentse gemeenten vanaf september de campagne ‘Hoe spoort het’. De campagne richt zich op Twentse inwoners die dicht bij het spoor wonen, of er regelmatig in de buurt zijn. Zij krijgen actuele en relevante risico-informatie en tips over wat ze kunnen doen.

Speel de game

Een van de onderdelen van de campagne is de serious game www.hoespoorthet.nl. Speel de game en leer hoe u een gevaarlijke situatie bij het spoor kunt herkennen en hoe u dan het beste kunt handelen.

 

Informatiekaart voor alle inwoners in Delden

Dinsdag 4 oktober heeft  de gemeente Hof van Twente samen met de Veiligheidsregio en de brandweer Twente een informatiebijeenkomst georganiseerd in het parochiehuis in Delden.

Voor deze kern is gekozen omdat alleen door de kern  Delden op dit moment ‘gevaarlijke stoffen‘ worden vervoerd over het spoor tussen Hengelo en Elementis.

Om aan de grote vraag te voldoen bezorgen we daarom deze week (op 6 december)  in Delden de infokaart wat kan er gebeuren op het spoor als bijlage bij het Hofweekblad.

De kaart is ook verkrijgbaar in  het gemeentehuis in Goor.

 

 

 

Gameafbeelding Spoorveiligheid

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/12/artikel/vervoer-van-gevaarlijke-stoffen-over-het-spoor-3151.html