Voorstel college: opnieuw deelname experiment centrale stemopneming

05 december 2017 14:00

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 een aantal besluiten genomen ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het college stelt de raad voor dat Hof van Twente bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 opnieuw mee gaat doen aan het experiment centrale stemopneming. Dit heeft tot gevolg dat op 21 maart 2018 alleen een voorlopige uitslag op partijniveau (met een voorlopige zetelverdeling) beschikbaar is. De stembureau’s sluiten die avond om 21.00 uur. Het college verwacht dat rond 23.00 uur de uitslag op partijniveau bekend is.

Op donderdag 22 maart worden de stemmen centraal geteld. De definitieve uitslag, inclusief de voorkeursstemmen, wordt op donderdagavond 22 maart bekendgemaakt,  tijdens een openbare bijeenkomst, om 20.00 uur. Voordeel van dit systeem is dat de stemmen zorgvuldig geteld kunnen worden en dat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ervaringen met dit systeem tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen waren positief.

Leden stembureaus

Vanuit het oogpunt van integriteit heeft het college besloten dat geen personen worden benoemd tot lid van een stembureau die nu politiek ambtsdrager zijn (raadslid of wethouder).  Ook mensen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zelf kandidaat zijn nemen geen zitting op de stembureaus.

De gemeente volgt hierbij het advies van de Kiesraad die adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook op een kieslijst staan.

In Hof van Twente zullen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo’n 175 mensen werkzaam zijn op de stembureaus en/of als teller.

Hoofdstembureau

De samenstelling van het hoofdstembureau wordt gewijzigd. Burgemeester H.A.M. Nauta-van Moorsel is voorzitter van het stembureau. Plaatsvervangend voorzitter is de heer A. Venema, griffier. Daarnaast zijn nog 6 leden voor het hoofdstembureau benoemd. De leden van het hoofdstembureau hebben geen bemoeienis met de lokale partijpolitiek.

Stembureaus

Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen. Er vindt eveneens een referendum plaats over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Om de doorstroming op de stembureau’s goed te laten verlopen heeft het college besloten 27 stembureaus in te richten, in plaats van 23. Daarnaast komt er een mobiel stembureau, waarmee de kiezer wordt opgezocht. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdag wordt bekendgemaakt waar dit mobiele bureau te vinden is op 21 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2017/12/artikel/voorstel-college-opnieuw-deelname-experiment-centrale-stemopneming-3148.html