Inloopbijeenkomst groot onderhoud waterpartij en groenwal langs Reigerstraat te Delden

09 januari 2018 16:23

De gemeente en het waterschap Vechtstromen willen aan de waterpartijen en groenstrook gelegen tussen de spoorlijn en de Reigerstraat in Delden groot onderhoud uitvoeren.

Omdat onderhoud de afgelopen decennia niet heeft plaatsgevonden, is er een minder mooi beeld ontstaan. Door zwerfvuil, bladinval en geringe doorstroming is de waterkwaliteit van de waterpartij matig.

De waterpartij heeft een belangrijke waterhuishoudkundige functie. Samen met de  groenstrook is het een beeldbepalend element. Omdat deze functies onder druk staan hebben de gemeente en het waterschap besloten om groot onderhoud uit te voeren.

Dit houdt in dat de waterpartij wordt uitgebaggerd, de overmatige begroeiing wordt verwijderd en dat een nieuwe stuw wordt geplaatst. Het onderhoud aan de groenstrook bestaat uit het verwijderen van overmatige beplanting en bomen.

Voordat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd willen de gemeente en het waterschap de belanghebbenden de gelegenheid geven om hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van het toekomstige beeld van de groenstrook of  de natuurlijke inrichting van de waterpartij. Er zijn een drietal onderhouds-varianten bedacht die als voorbeeld kunnen dienen voor het toekomstige beeld.

Op dinsdag 23 januari 2018 van 17.00 tot 20.30 uur wordt in het Parochiehuis in Delden een inloopbijeenkomst gehouden waar u kennis kunt nemen van de onderhoudsvarianten. Medewerkers van de gemeente en het waterschap kunnen u informatie geven en horen graag uw ideeën en wensen. Via deze link zijn de varianten in te zien, op basis waarvan u kunt reageren (uiterlijk 27 januari 2018). 

De ontvangen reacties beoordelen we en nemen deze zo mogelijk op in het onderhoudsplan.  

Het doel is om de onderhoudswerkzaamheden vóór de zomer 2018 uit te voeren.

U bent van harte welkom op 23 januari!

Logo Vechtstromen

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/01/artikel/inloopbijeenkomst-groot-onderhoud-waterpartij-en-groenwal-langs-reigerstraat-te-delden-3178.html