Ondernemers: stem mee over BIZ Centrum Goor!

02 februari 2018 18:06

Vastgoedgebruikers en eigenaren van leegstaande bedrijfspanden in het centrum van Goor kunnen in de periode van 19 februari tot en met 5 maart stemmen of het centrum van Goor wel of geen BIZ-gebied moet worden. Voorafgaand aan deze stemperiode krijgen de vastgoedgebruikers in dit gebied een stembiljet waarop zij kunnen aangeven of zij wel of geen bedrijveninvesteringzone (BIZ) willen. De invoering van de BIZ heeft geen gevolgen voor woningen. Eigenaren en gebruikers van woningen krijgen dan ook geen stembiljet uitgereikt.

Ondernemers uit Goor hebben het initiatief genomen voor een BIZ. De gemeente voert hiervoor, onder toezicht van een notaris, een officiële draagvlakmeting uit onder de vastgoedgebruikers in het centrum van Goor. Voor die meting moet een ondernemer een stembiljet invullen. Het ingevulde stembiljet moet uiterlijk 5 maart om 17.00 uur zijn ontvangen door de notaris. Op basis van deze meting wordt bepaald of er voldoende draagvlak is om de plannen te kunnen doorvoeren. Vastgoedgebruikers (en eigenaren van leegstaande bedrijfspanden) in dit gebied die op 19 februari nog geen stembiljet hebben ontvangen, kunnen zich tot en met maandag 26 februari, 17.00 uur melden bij de gemeente om alsnog een stembiljet uitgereikt te krijgen. De invoering van de BIZ heeft geen gevolgen voor woningen. Eigenaren en gebruikers van woningen krijgen dan ook geen stembiljet uitgereikt.

Over de BIZ

Een BIZ is een afgebakend gebied (zie onderstaande plattegrond) in het centrum van Goor, te benoemen tot bedrijveninvesteringszone. Vastgoedgebruikers en eigenaren van leegstaande panden worden aangeslagen met een extra belasting van € 425,-. De inkomsten van deze nieuwe belasting worden vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de nieuw opgerichte Stichting BIZ Centrum Goor. Deze stichting zet in op een aantrekkelijk centrum waar ondernemers gezamenlijk investeren om de leefbaarheid te bevorderen. Hiervoor heeft zij de gemeente gevraagd om een bedrijveninvesteringszone in te stellen. Tijdens een bijeenkomst op 18 januari bij de Ster in Goor gaf het voorlopige BIZ-bestuur toelichting op de plannen aan vastgoedeigenaren en gebruikers van het BIZ-gebied.

Uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt na de telling bekendgemaakt via www.hofvantwente.nl en de gemeentepagina in het Hofweekblad. Voor meer informatie over de BIZ kan men terecht op www.hofvantwente.nl/biz of bij Goor Collectief (retail@goorcollectief.nl). Voor meer informatie over de uitvoering van de draagvlakmeting kan men terecht bij het ondernemersloket van de gemeente (ondernemersloket@hofvantwente.nl).

Kaartje BIZ

Kaart BIZ-Centrum Goor

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/02/artikel/ondernemers-stem-mee-over-biz-centrum-goor-3204.html