Planning werkzaamheden spoorsloot Delden

08 maart 2018 13:21

Op dinsdag 23 januari is er een inloopbijeenkomst geweest over het groot onderhoud van de spoorsloot en de groenzone langs De Reigerstraat te Delden. Er zijn toen drie inrichtingsvarianten gepresenteerd die een indruk gaven van een mogelijke inrichting van de spoorsloot en de groenzone. 

Voorkeur voor Parklandschap

Er zijn circa 30 bezoekers op de inloopbijeenkomst geweest waarvan de meesten een voorkeur hadden voor het uitwerken van de variant Parklandschap (klik hier voor de tekening). Op verzoek van enkele bezoekers zullen wij in de dam van de spoorsloot een zitje ontwerpen, zoals dat er vroeger stond. 

Uitstel kapwerkzaamheden

Het plan was om voor het broedseizoen te starten met de kapwerkzaamheden ter voorbereiding van het groot onderhoud aan de spoorsloot (baggeren) en groenwal. Helaas is in de planning een wijziging gekomen. We kunnen namelijk geen aannemer vinden die de werkzaamheden voor het broedseizoen kan uitvoeren. Als gevolg van de zware storm van 18 januari is er zoveel werk op de markt gekomen dat pas eind maart een aannemer tijd kon vrijmaken voor dit project. Omdat de kans op broedende vogels eind maart zeer groot is hebben we besloten het groot onderhoud uit te stellen tot het najaar. Het is namelijk verboden om broedende vogels te verstoren of te verjagen. 

In de periode tot de aanvang van het groot onderhoud zullen de gemeente en het waterschap proberen de spoorsloot en naaste omgeving schoon te houden.

Inrichtingsplan

Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van het inrichtingsplan. Zodra dit klaar is maken we dat bekend in het Hofweekblad. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de rioolbeheerder, de heer E. Kok. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585. Ook kunt u een mail sturen naar: e.kok@hofvantwente.nl.

Parklandschap

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/03/artikel/planning-werkzaamheden-spoorsloot-delden-3231.html