Schade aan graven algemene begraafplaats Diepenheim niet door vandalisme

03 april 2018 16:01

Tijdens het Paasweekend maakte een inwoner melding bij de politie van vernielingen aan graven en beplanting op de algemene begraafplaats in Diepenheim. De politie heeft deze melding op zijn beurt gedeeld in de media.

Na onderzoek heeft de gemeente geconstateerd dat de schade is ontstaan als gevolg van onder meer de storm en de vrieskou en dat er geen sprake is van vandalisme.

Schade aan grafmonumenten

Na een storm of een vorstperiode kunnen grafmonumenten los komen te staan. Als gevolg hiervan kan een grafmonument sneller omvallen en kan schade ontstaan aan uw grafmonument of de monumenten die ernaast liggen. De schade kan aanzienlijk zijn, vooral als grafmonumenten tegen elkaar aan vallen.

Bent u rechthebbende van een graf op één van de begraafplaatsen in Hof van Twente, dan adviseren wij u dit te controleren.

U kunt schade voorkomen door het grafmonument te controleren en indien nodig weer vast te (laten) zetten. Als u dit wilt laten uitvoeren kunt u dit regelen via een steenhouwer of via één van de uitvaartleiders in Hof van Twente.

Indien desondanks toch schade ontstaat bent u als rechthebbende op het graf verantwoordelijk voor het herstellen van het grafmonument.

Voor meer informatie kunt u ook de gemeente bellen: telefoon 0547 – 858585. Mailen kan ook: info@hofvantwente.nl.

Bron: Stichting belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Bron: Stichting belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/04/artikel/schade-aan-graven-algemene-begraafplaats-diepenheim-niet-door-vandalisme-3260.html