Klaar voor de nieuwe privacywetgeving (AVG)?

16 mei 2018 08:43

Op 25 mei 2018 maakt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaats voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als (sport)vereniging, organisatie, school of bedrijf verwerkt u ook persoonsgegevens. En daarom is het van belang dat u voldoet aan de eisen van de AVG vóór 25 mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon. Het gaat daarbij om naam, adres met postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, maar ook pasfoto's en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten.

Belangrijkste veranderingen

De AVG zorgt voor veel veranderingen. We zetten de drie belangrijkste voor u op een rijtje.

  • Registerplicht. Bijna elke organisatie moet een register maken van de persoonsgegevens die verwerkt worden. In het register moet het doel en een gegronde reden voor de verwerking worden vastgelegd.
  • Vragen van toestemming. U moet als verwerker van de gegevens dus een gegronde reden hebben om de gegevens te verwerken. Het geven van toestemming door de betrokkenen is zo'n gegronde reden. De betrokkene dient dus schriftelijk of digitaal toestemming te hebben gegeven door middel van een duidelijke en actieve handeling.
  • Het recht op verwijdering van de gegevens. Dit houdt in dat de betrokkene u kan verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

Wilt u als (sport)vereniging, organisatie, school of bedrijf ook klaar zijn voor de nieuwe privacywet? 

Zorg dan dat u de benodigde informatie opzoekt die geldt voor uw beroepsgroep of uw organisatie. Zo heeft bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond een stappenplan gemaakt voor voetbalclubs.

Handige links

 

 

Bron: vp-p.nl

Bron: vp-p.nl

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/05/artikel/klaar-voor-de-nieuwe-privacywetgeving-avg-3294.html