Maandag 2 juli: inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Goor

08 juni 2018 15:12

Van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor" voor een ieder ter inzage.

Over het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Goor. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. Een uitzondering hierop is het beleid om winkels te concentreren in het kernwinkelgebied.

Inloopbijeenkomst op maandag 2 juli

Op maandag 2 juli 2018 wordt een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan gehouden. De bijeenkomst is van 17:00 tot 20:00 en vindt plaats in het gemeentehuis, 

 

 

De Höfte 7 in Goor. Er is geen plenaire opening; u kunt dus langskomen wanneer u dat schikt. Tijdens deze inloop kunt u informatie inwinnen over de inhoud van het plan en een reactie over het ontwerp indienen.

Bestemmingsplan inzien

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOOR- /NL.IMRO.1735.GOOR-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

13 juni 2018.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,

drs. D. Lacroix, secretaris.

Goor

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/06/artikel/maandag-2-juli-inloopbijeenkomst-ontwerpbestemmingsplan-goor-3316.html