Aanhoudende droogte eist zijn tol

25 juli 2018 13:41

De zomer van 2018 is uitzonderlijk droog. De droogte eist ook in de openbare ruimte en op de sportvelden in Hof van Twente zijn tol.

Gildebor verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente Hof van Twente. Zij doen er alles aan om de gevolgen van de droogteperiode zo klein mogelijk te houden. Het is echter niet langer te voorkomen dat er schade gaat ontstaan. Dat komt omdat:

  1. De droogte erg lang aanhoudt.  Zo’n lange, droge periode komt maar zeer zelden voor in Nederland; deze situatie is overweldigend;
  2. Regelgeving. Het beregenen met oppervlaktewater is niet langer toegestaan.

Gevolg

In de openbare ruimte constateren we dat een behoorlijk aantal jonge bomen en nieuwe beplantingsvakken het niet gaan halen. Op de sportcomplexen zijn een aantal grasvelden nauwelijks nog groen te houden.

Inzet extra mensen en materieel

Gildebor zet op dit moment al extra ploegen en materieel in om de beplanting en de bomen zo groen mogelijk te houden. Ook op sportcomplexen zijn we extra aan het beregenen. Maar vooral jonge beplanting (die dit seizoen en vorig seizoen is aangeplant) redt het niet. Deze planten hebben nog te weinig wortels gevormd om te kunnen overleven.  Ook beplanting op terreinen die het vorige seizoen zijn gerenoveerd en opnieuw ingeplant begint het moeilijk te krijgen.

Losse stoeptegels en klinkers. 

De grond waarop stoeptegels en klinkers zijn aangelegd kan door de droogte ook los komen te liggen. Het zand wordt tussen de stenen weggezogen. De weggebruikers kunnen hiervan hinder ondervinden.

Droogte Markelo

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/07/artikel/aanhoudende-droogte-eist-zijn-tol-3351.html