Uitnodiging informatieavond erfgoedcommissie

30 augustus 2018 11:09

Dit is een bericht van de Erfgoedcommissie Hof van Twente

Dit bericht is gericht aan alle eigenaren van gemeentelijke- en rijksmonumenten in de gemeente Hof van Twente.

De gemeente Hof van Twente telt bijna 500 monumenten, te verdelen in gemeentelijke- en rijksmonumenten. Wij merken als Erfgoedcommissie dat er veel vragen zijn over het verduurzamen van monumenten, mogelijkheden voor subsidie, aanpassen en verbouwen van het pand en het krijgen van nuttige adviezen. Daarom nodigen wij u als bezitter van zo’n pand graag uit op donderdag 13 september 2018 in de raadzaal en aangrenzende ruimtes voor een informatiemarkt, waar iedereen de informatie kan ophalen die hij wenst.

Er zijn stands aanwezig met personen van o.a. de volgende instellingen:

 • Vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Leden van de Monumentenwacht.
 • Personen die werkzaam zijn bij Het Oversticht.
 • Stichting Twentse Erven.
 • Stichting Maarkels Landschap.
 • Medewerkers ruimtelijke ordening van gemeente Hof van Twente (voor bestemmingsplaninformatie, rood voor rood, KGO-beleid, etc.).

Uiteraard zijn ook alle leden van de Erfgoedcommissie aanwezig. Wij staan u graag te woord. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben wij ook uitgenodigd voor deze avond.

We gebruiken de avond ook voor een paar korte presentaties over de volgende onderwerpen, in blokken van 15 minuten:

 • We hebben een drietal eigenaren gevraagd om met een visuele presentatie in 3 x 5 minuten iets te vertellen over hun recente verbouwing.
 • De Erfgoedcommissie presenteert haar beleidsnotitie voor de komende 5 jaar en biedt deze aan het college van burgemeester en wethouders aan.
 • De Erfgoedcommissie geeft voor het eerst een kijkje in de binnenkort digitaal beschikbare Cultuurhistorische Waardenkaart, waarop alle monumenten in de gemeente Hof van Twente beschreven staan.

Wij hopen deze avond veel mensen te mogen begroeten,

Evert Jan Krouwel

Voorzitter Erfgoedcommissie

Programma informatieavond donderdag 13 september 2018

 • 19.00 uur: Aanvang inloop met koffie/thee
 • 19.30 uur: Start officiële programma
 • 21.30 uur: Afsluiting avond met een drankje

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, de Höfte 7, 7471 DK  GOOR.

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/08/artikel/uitnodiging-informatieavond-erfgoedcommissie-3362.html