Reconstructie Prinses Beatrixstraat Markelo

05 september 2018 09:07

 

De gemeente is van plan om werkzaamheden uit te voeren in de Prinses Beatrixstraat in Markelo. Uit controles blijkt dat de riolering in slechte staat is. Ook het asfalt en de fundering zijn aan vervanging toe.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • het verplaatsen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan
  • het vernieuwen van het asfalt en de fundering.

De weg wordt ingericht als 30-km zone, om te voldoen aan de regels van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Ook willen de kabel- en leidingbedrijven nog onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Tijdens de eerste inloopavond op 4 juli j.l. hebben we veel ideeën van aanwonenden gekregen. Bij het maken van het voorlopig ontwerp hebben wij geprobeerd deze ideeën zoveel mogelijk in te passen.

Wij houden een tweede inloopavond om toe te lichten hoe we tot het voorlopig ontwerp zijn gekomen. Dan horen we graag uw mening over het voorlopig ontwerp. Na deze inloopavond wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De inloopavond is op 17 september vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur op de groenstrook ter hoogte van huisnummer 28 aan de Prinses Beatrixstraat in Markelo.

Heeft u vragen of wilt u reageren?, dan kunt u een mail sturen of telefonisch reageren. De projectleider van het werk, heer Lesker, is te bereiken via emailadres: k.lesker@proviel.nl of op telefoonnummer 074-27 80 674.

                                                                                                             

bord wegwerkzaamheden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/09/artikel/reconstructie-prinses-beatrixstraat-markelo-3364.html