De Omgevingsdienst Twente (ODT) start per 1 januari 2019

13 december 2018 13:57

Wanneer u plannen hebt voor het opzetten van een bedrijf of als u een bedrijf wilt veranderen kunt u daarvoor een milieuvergunning nodig hebben. Het is ook mogelijk dat u met een melding kunt volstaan. Zodra u aan de slag gaat in dat bedrijf controleren onze medewerkers of u voldoende rekening houdt met alle regels die in de milieuwetgeving staan. De medewerkers die belast zijn met deze werkzaamheden werken nu nog binnen ons team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving op onze afdeling Leefomgeving. Per 1 januari 2019 wordt dat anders.

Dan start een geheel nieuwe organisatie: de Omgevingsdienst Twente (ODT). Dit is de uitvoeringsorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel voor de VTH-taken (vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) op het gebied van milieu. De beleidsvorming op milieugebied blijft wel een taak van de provincie en de 14 gemeenten afzonderlijk. De ODT-organisatie wordt gehuisvest in het stadhuis van Almelo.

De gemeentelijke en provinciale medewerkers die deze milieutaken voor Twente verrichten gaan werken voor deze nieuwe organisatie. De ODT komt in de plaats van de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) waarbij medewerkers nu nog vanuit de verschillende gemeentehuizen samenwerken. De vorming van één omgevingsdienst is wettelijk verplicht gesteld.

In 2015 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de basis vormt voor een nieuw VTH-stelsel. Het aannemen van de wet betekent dat de netwerk-RUD’s zich moeten omvormen tot zelfstandige organisaties. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving op milieugebied.

Vragen

De verschuiving van deze gemeentelijke milieutaken naar de ODT-organisatie betekent ook wat voor de contacten hierover tussen inwoners, bedrijven en gemeenten: per 1 januari 2019 kunnen inwoners en bedrijven zich met betrekking tot milieuklachten en -meldingen rechtstreeks richten tot de ODT, via het telefoonnummer 0546-749 500 of per mail via: info@odtwente.nl 

Voor algemene vragen omtrent vergunningen en handhaving kunt u zich (evenals nu het geval is) melden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer: 0547-858585, of per e-mail via: info@hofvantwente.nl.

Nadere informatie over de ODT en wat er allemaal verandert per 1 januari 2019 is binnenkort te vinden op de website van de ODT: www.odtwente.nl

logo ODT

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/12/artikel/de-omgevingsdienst-twente-odt-start-per-1-januari-2019-3465.html