Inwoners tevreden over nieuwsvoorziening door gemeente

14 december 2018 09:20

Accent steeds meer op digitale media

Inwoners van Hof van Twente zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de gemeente hen voorziet van nieuws en informatie. Wel maken inwoners steeds meer gebruik van digitale media. Dat is het resultaat van een verkennend onderzoek naar het mediagebruik van inwoners van Hof van Twente. De gemeente gebruikt dit onderzoek om het aanbod van nieuws en informatie af te stemmen op de manier waarop inwoners (digitale) media gebruiken. 

Burgemeester Nauta is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. “De media die we als gemeente inzetten, komen behoorlijk goed overeen met de media waar mensen ons nieuws ook zouden willen lezen. Dat laat zien dat we op de goede weg zitten, maar er is ook ruimte voor verbetering. Het belang van digitale media wordt steeds groter. Daar willen we zo goed mogelijk op inspelen.” 

Verkennend onderzoek

De gemeente wil ‘daar zijn waar de inwoners zijn’. Dat geldt ook voor de informatievoorziening. Maar welke media gebruiken onze inwoners? Om daar een indruk van te krijgen, heeft gemeente Hof van Twente afgelopen zomer een verkennend onderzoek gedaan. In totaal hebben 595 inwoners aan dit onderzoek meegewerkt. De oproep om mee te doen is verspreid via de media, het Hofpanel ‘ik praat mee’ en bezoekers van het gemeentehuis is gevraagd om het onderzoek in te vullen. De resultaten zijn representatief voor de gemeente.

Resultaten mediaonderzoek

Uit het mediaonderzoek blijkt onder andere dat gemeentenieuws het meest gelezen wordt op papier: in de kranten TC Tubantia en het Hofweekblad. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat men het gemeentenieuws hier ook het liefste wil lezen. Vooral deelnemers ouder dan 40 jaar geven de voorkeur aan het lezen van gemeentenieuws in de kranten. Ook lezen zij graag de lokale nieuwswebsites zoals bijvoorbeeld goorsnieuws.nl en maarkelsnieuws.nl. 

Deelnemers onder de 40 jaar geven de voorkeur aan social media als bron voor gemeentenieuws. Hierbij is Facebook het meest populair. 

De website www.hofvantwente.nl wordt het meest ingezet bij het zoeken naar informatie over gemeentelijke producten en diensten. Bij complexere vragen over de dienstverlening geven deelnemers aan het onderzoek de voorkeur aan telefoon. Hierbij zit er ook weer verschil tussen deelnemers boven en onder de 40 jaar. De jongere deelnemers geven aan vaker op Google te zoeken naar informatie, terwijl oudere deelnemers sneller naar de publieksbalie in het gemeentehuis gaan. Meer resultaten vindt u in  infographic.

Vervolgonderzoek

Het mediaonderzoek was een verkennend onderzoek. De gemeente heeft hiermee een beeld gekregen van welke media de inwoners van Hof van Twente gebruik maken. Komend jaar volgt een verdiepend onderzoek, waarmee de gemeente meer achtergrondinformatie wil ophalen over de verschillende soorten gemeentelijke informatie en de manier waarop inwoners dat het liefst ontvangen.

Hofpas 

Onder de deelnemers van het mediaonderzoek zijn vijf Hofpassen verloot ter waarde van €20,-. Afgelopen maandag overhandigde burgemeester Ellen Nauta deze Hofpassen aan vijf inwoners van onze gemeente, samen met een bos bloemen. 

media onderzoek winnaars

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/12/artikel/inwoners-tevreden-over-nieuwsvoorziening-door-gemeente-3466.html