Regionale rekenkamercommissies doen onderzoek naar uitvoering beleid Veiligheidsregio Twente

05 december 2018 16:15

De rekenkamercommissies van Hof van Twente, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Tubbergen zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de Veiligheidsregio Twente. De rekenkamers onderzoeken of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak.

De Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in regio Twente. Het belang van een goed functionerende Veiligheidsregio is, gezien haar taken, zeer groot.

Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad meer inzicht te geven in het functioneren van de Veiligheidsregio Twente. Mocht hiervoor aanleiding zijn, dan zullen er ook aanbevelingen worden gegeven.

De gezamenlijke rekenkamercommissies willen het rapport van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/12/artikel/regionale-rekenkamercommissies-doen-onderzoek-naar-uitvoering-beleid-veiligheidsregio-twente-3458.html