Verkoopprijs restgronden per 1 januari 2019 € 75

05 december 2018 10:03

Bij de behandeling van de begroting 2019 op 7 november 2018 is de verkoopprijs voor restgrond vastgesteld op € 75 per vierkante meter (kosten koper en exclusief overdrachtsbelasting).

Met een verkoopprijs van € 75 per vierkante meter hanteert de gemeente een marktconforme verkoopprijs ten opzichte van onze buurgemeenten.

Bij de verkoop van restgrond wordt verwezen naar het geldende bestemmingsplan.

Een verzoek tot aankoop van restgrond kan schriftelijk worden ingediend door middel van het aanvraagformulier koop restgronden

Het verzoek wordt beoordeeld en getoetst aan de hand van de Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente.

Restgronden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/12/artikel/verkoopprijs-restgronden-per-1-januari-2019-eur-75-3457.html