Geslaagde bijeenkomsten Energieneutraal in 2035 !

18 februari 2019 15:24

 

 

In totaal namen 350 inwoners deel aan de Routekaart 2.0 avonden. Naast een presentatie van wethouder Wim Meulenkamp over waar Hof van Twente nu staat en wat de route is voor de komende jaren, dachten deelnemers zelf actief mee. 28 maart is de terugkoppeling waarbij wordt teruggekomen op de bijdragen die deelnemers hebben geleverd.

Wethouder Wim Meulenkamp is erg enthousiast: “Dit is waar het om gaat! We kunnen heel veel plannen maken en bedenken wat goed zou zijn voor onze inwoners, maar duurzaamheid opleggen werkt niet. We moeten vooral dingen samen doen en aansluiten op de “natuurlijke” momenten. Dat helpt mensen verder, hebben we gemerkt. Deze Routekaart 2.0 avonden helpen ons enorm om stappen te zetten en aan te sluiten op de vragen die leven bij onze inwoners.” Op de bijeenkomst werden ook de vrijwillige wooncoaches van Duurzaam (t)huis Twente genoemd die kosteloos helpen bij het maken van keuzes die passen bij elke specifiek huishouden. Dat gaat over vragen als: wat doe ik als mijn cv kapot gaat? Is een warmtepomp iets voor mij? Ik wil asbest verwijderen van mijn dak, maar is het dan ook handig om meteen zonnepanelen te plaatsen?

In elke kern werd een Routekaart 2.0 avond georganiseerd. De nadruk lag op de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn en dan evenveel (groene) energie op te wekken als er verbruikt wordt. Duurzaamheidsaanjager Marianne Hutten legt uit: “Dat is een hele grote opdracht en al zijn we goed van start, we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Er zijn al veel mooie inwonersinitiatieven bekend die hier aan bijdragen en dat is ook echt nodig. Sterker nog: hoe meer mensen hier ideeën over hebben en die ook gaan uitvoeren, hoe eerder we energieneutraal kunnen zijn.” Meer informatie over lokale initiatieven is te vinden op www.hofkracht.nl

Donderdag 14 februari was de laatste avond bij de Gebrande Waateren in Hengevelde. Eén van de bekendste activiteiten om duurzaamheid op de kaart te zetten in Hof van Twente is de Duurzaamheidsprijs. 10 maart is de finale bij de Woeste Wieven waarbij de winnaars bekend worden gemaakt. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf 1 maart. Meer informatie daarover is te vinden op www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

Bijeenkomst Energie Neutraal 2035

Bijeenkomst Energie Neutraal 2035

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/02/artikel/geslaagde-bijeenkomsten-energieneutraal-in-2035-3514.html