Start asbestsanering en sloop voormalige gemeentewerf Goor

14 februari 2019 12:21

Vanaf 18 februari 2019 begint sloopbedrijf RGS met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering en de sloop van de voormalige gemeentewerf in Goor. (Patrijzenstraat 1-3) Dit houdt o.a. in dat zij het werkterrein gaan inrichten en dat zij verkeersmaatregelen gaan treffen om de veiligheid in en rondom het project te garanderen.

Asbestsanering

Op 25 februari 2019 wordt gestart met het verwijderen van de asbesthoudende materialen in de gebouwen, vooruitlopend op de daadwerkelijke sloop. De asbestsanering wordt afgerond omstreeks 29 maart 2019. De asbestverwijdering vindt uiteraard plaats binnen de geldende eisen, wet en regelgeving. Het werkgebied wordt goed afgeschermd, werknemers dragen beschermende kleding en maskers en het asbesthoudend materiaal wordt volgens strenge richtlijnen verpakt en afgevoerd. Buiten het afgezette gebied is er geen risico.

Sloopwerkzaamheden

De machinale sloopwerkzaamheden starten omstreeks 1 april 2019 en zullen omstreeks 15 april 2019 worden afgerond. Voor aanvang van de machinale sloop zal RGS een bouwkundige opname laten uitvoeren van openbaar groen, infrastructuur en naastgelegen aangrenzende belendingen.

gemeentewerf Goor

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/02/artikel/start-asbestsanering-en-sloop-voormalige-gemeentewerf-goor-3511.html