Start Werkzaamheden Prinses Beatrixstraat Markelo

20 februari 2019 10:09

Op 4 maart aanstaande gaat de gemeente Hof van Twente van start met de reconstructie van de Prinses Beatrixstraat in Markelo. Het gaat om het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verplaatsen en vernieuwen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan en het vernieuwen van het asfalt en de wegfundering.

Naast deze werkzaamheden wordt de weg ingericht als 30 km zone. Daardoor voldoet de straat aan de uitgangspunten van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. De kabel- en leidingbedrijven gaan, tegelijk met de werkzaamheden van de gemeente, onderhoudswerkzaamheden, uitvoeren.

Verkeersmaatregelen

Op dit wegvak geldt op dit moment een snelheidsregime van 50 km/u. De weginrichting voldoet niet aan de voorschriften en de huidige komgrens ligt niet op een juiste juridische locatie. Hierdoor wordt er harder gereden dan is toegestaan. Met de herinrichting wordt de rijbaan, door het toepassen van diverse belijningen, (visueel) smaller. De realisatie van dit plan wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Kruising Goorseweg

Op de kruising van de Prinses Beatrixstraat met de Goorseweg zullen de detectielussen van de verkeerslichten worden vervangen, in combinatie met vernieuwing van het asfalt.

Uitvoering/planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP Infra BV uit Enschede. De verwachting is dat de uitvoering in juni 2019 wordt afgerond. Hierover worden de bewoners te zijner tijd nader geïnformeerd.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden zal een omleidingsroute worden ingesteld voor doorgaand verkeer. In mei zal ook voor het doorgaand verkeer richting Goor een omleidingsroute worden ingesteld op het moment dat het kruispunt zal moeten worden afgesloten.

Contactpersoon is de projectleider, de heer L. (Bert) Blaauwendraad. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op b.blaauwendraad@hofvantwente.nl.

Wegwerkzaamheden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/02/artikel/start-werkzaamheden-prinses-beatrixstraat-markelo-3518.html