Subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten?

08 februari 2019 16:51

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie   (subsidieregel 9)

Bent u van plan om met uw organisatie in 2019 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen, dan kunt u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. 

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

  • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (subsidieregel 9a)
  • Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b)
  • Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan (subsidieregel 9c)

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

  • Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk
  • Sportactiviteiten voor mensen met een beperking
  • Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten
  • Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen
  • Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd
  • Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging
  • Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode van 1 maart tot 1 april 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via het digitale aanvraagformulier dat vanaf 1 maart te vinden is op onze website. Voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te vinden op onze website.

Meer informatie:

Kijk op www.hofvantwente.nl/subsidies 

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/02/artikel/subsidie-aanvragen-voor-eenmalige-activiteiten-3508.html