We mogen weer stemmen!

01 maart 2019 14:14

Verkiezingen Waterschapsbestuur

Water is overal om ons heen. De waterschappen houden al dat water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaalt u! Stem op 20 maart.

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Kijk voor meer informatie op: www.vechtstromen.nl  of www.wrij.nl.

Verkiezingen Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie.

Provinciale staten bepaalt het beleid op gebied van infrastructuur (bijvoorbeeld waar wegen worden aangelegd of scholen of ziekenhuizen moeten komen). De provincie gaat ook over openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. 

Ook kijkt provinciale staten of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stemmen voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de regering en neemt nieuwe wetten aan.

Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl.   

Hoe kan ik stemmen?

Afgelopen weekend ontvingen alle stemgerechtigde Nederlanders in Hof van Twente twee stempassen in hun brievenbus. Hiermee kunt u op 20 maart 2019 naar een stemlokaal in uw gemeente gaan om uw stem uit te brengen voor het waterschapsbestuur en het provinciebestuur. Neem de stempassen mee en een geldig identiteitsbewijs. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website; www.hofvantwente.nl/verkiezingen 

verkiezingen 20 maart

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/03/artikel/we-mogen-weer-stemmen-3527.html